Main / Faculties and Departments / Yessenzholov Dauren Gemranovich
Yessenzholov Dauren Gemranovich

Yessenzholov Dauren Gemranovich

 

Master of аgricultural sciences, advisor

Office 5101, phone: +77754329505

Е-mail: d.yessenzholov@kazatu.edu.kz

Sphere of scientific interests

Fodder production, Organic Farming, Agronomy

Delivered disciplines

Forage production, meadows, feed production with the basics of agronomy and botany, basics of seed of field crops, seed science

Main research areas

Оrganic farming, forage production

Education:

2010-2014 – Bachelor degree in 5B080100 -"Agronomy", S.Seifullin Kazakh  Agro Technical University

2014-2016 – Master’s degree in 6M080100 - «Agronomy", S.Seifullin Kazakh Agro Technical University

2017-2020 - PhD student, specialty 5D080100 – Agronomy, S.Seifullin Kazakh Agro Technical University

Work experience

2012 – 2016 -junior researcher of research projects funded through grant programs from the state at the аgronomy faculty of S. Seifullin Kazakh agrotechnical University

2016 -2017- Assistant of the Department "Plant protection and quarantine" of S. Seifullin Kazakh Agro Technical University

2020-2022 yy. Assistant of the Department of Agriculture and Plant Growing

Since 2022 to the present - advisor of the Department of Agriculture and Plant Growing

Advanced training courses

2015 – Scientific training at Voronezh state agrarian university named after Emperor Peter I (R.F, Voronezh).

2017 - Courses of pedagogical skills in S. Seifullin Kazakh Agro Technical University

2020 - Research internship in Plovdiv Agricultural University (Bulgaria, Plovdiv)

Publications

  1. Серекпаев Н.А., Есенжолов Д.Г. Ақмола облысы құрғақ далалы аймағында судан шөбінің танаптық өнгіштігіне әртүрлі алғы дақылдардың әсері // Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне арналған «Сейфуллин оқулары – 9: жоғарғы білім және ғылым дамуындағы жаңа бағыт» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - ІІ том. - 2 бөлім. – 2013. – Б.11-12.
  2. Серекпаев Н.А., Ногаев А.А., Есенжолов Д.Г. Фосфор стимуляторының асбұршақты дәстүрлі технологиямен өсірудегі қолданылған шаралардың арасындағы шығын үлесі мен экономикалық тиімділігін есептеу // «Сейфуллин оқулары – 12: Ғылым жолындағы жастар – болашақтың инновациялық әлеуеті» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - І том. - 1 бөлім. – 2016. – Б.113-117.
  3. Серекпаев Н.А., Стыбаев Г.Ж., Ногаев А.А., Есенжолов Д.Г. Ақмола облысы Ақкөл ауданының далалы аймағы жағдайында асбұршақтың астық өнімінің қалыптасуына фосфор стимуляторының әсері // «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация» көп бейінді журнал // А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. - №2. - 2016. – Б. 148-156.
  4. Серекпаев Н.А., Попов В., Стыбаев Г.Ж., Ногаев А.А., Ансабаева А.С., Есенжолов Д.Г., Әшірбекова І.Ә. Сравнительная оценка урожайности и качества зерна нута в зависимости от применения биологического препарата и минерального удобрения в степной зоне Акмолинской области // Материалы международной научно-практической конференции «Органическое сельское хозяйство в Республике Казахстан: настоящее и будущее». – 2016. - С.244-248.
  5. Далалы аймақта асбұршақты сұйық минералды тыңайтқышын қолдану арқылы өсіру тәсілі. Өнертабысқа патент №33304 от 22.11.2018 Заявка №2017/0441.1
  6. Сидерат қолдану арқылы далалы аймақта асбұршақты өсіру тәсілі. Өнертабысқа патент №33682 от 10.06.2019. Заявка №2017/1087.1
  7. Сравнительная оценка нагрузки на пастбища Ерейментауского района Акмолинской области // Ізденістер, нәтижелер. – Исследования. Результаты. – 2020. - №2, Алматы.
  8. Сравнительная характеристика агроклиматических показателей Ерейментауского района Акмолинской области //Вестник государственного университета имени Шакарима – 2020. - №1, С.280-284, Семей