D104-Транспорт. транспортная техника и технологии

«Көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Көлік техникасын экстрималды табиғи-климаттық жағдайларда пайдаланудың ерекшеліктері.
 2. Көлік техникасына өте қиын әсерде пайдалануға әсер ететін факторлар.
 3. Қозғалтқышты қосу өте қиын және жол тұрақ болмаған жағдайда, қозгалтқыштың жылуын сақтау және оны қайта қосуға дайындау.
 4. Техниканы тау шатқалында және ыстық күнде қолдану.
 5. Көлік техникасын пайдалануды ерекше өндірістік және әлеуметтік жағдайларда қамтасыз ету.
 6. Адамдар таситын көліктердің тежеуішін қозғалтқыштарының сенімділігі, кала және қалааралық қатынаста жүру.
 7. Сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету желілері.
 8. Көлік үшін қалааралық және халықаралық тасымалдау.
 9. Жанармайдың альтернативті түрлерін колданатын көлік техникасын пайдалану.
 10. Альтернативті жанармайдың түрлері мен қасиеттері.
 11. Газбен жүру және оның қозғалтқышына басқа тетіктер салу.
 12. Сұйық газдан КПГ ауа газын алатын коспа. Осы жердегі базаларға арналған топтар.
 13. Кәсіпорынға сервистік қызмет көрсету және олардың сипаттамасы.
 14. Көлік техникасының сервисі жайлы түсінік.
 15. Көлік техникасы қызмет көрсету жүйесінің сипаттамалары.
 16. Техникалық қызмет түрлері мен оған қызмет көрсету касіпорындарының жіктелуі.
 17. Көлік техникасының қызмет көрсету сапасына қойлатын талаптар және оларды реттеуші құжаттар.
 18. Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ететін құжаттар, фирмалық қызмет көрсету тұжырымдамасы.
 19. Көлік техникасына корпоравтивтік қызмет қөрсету ұйымдастыру әдістері, шетелдік көлік техникасына қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
 20. Көлік техникасын сервистік кәсіпорындарда өндіруді ұйымдастыру.
 21. Көлік жабдықтарын дайындауда жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы.
 22. Тасымалдауға қойлатын техникалық талаптар, тазалау және жуу жұмыстары.
 23. ТЖҚ диагностикалауды ұйымдастыру, тежеу жүесінің диагностикасы, колмен баскаруды диагностикалау дөнгелектерді қондыру бұрыштарын туралау.
 24. Автомобиль аспасы және жарықтандыру жүйелері, дөңгелектерді динамикалық теңгеру, құжатайналымы және орындау тәртібі, баскару операцияларын орындау.
 25. Қазақстан Республикасында көлік техникасы сервисінің жағдайы, көлік техникасын шығаратын Қазақстанның кәсіпорындары, көлік жабдықтары мен көлік техникасы қызметтерін дамытудағы оның ролі.
 26. Көлік техникасының сервисі бойынша шетелдік тәжірибелер.
 27. Көлік техникасының жылдық жұмыс тізімі. Адам санын және жұмыс істейтін әсерлерді анықтау.
 28. Технологиялық процесспен және қоймалармен механикалық әсерлерді анықтау.
 29. Көлік қызметінің көлемін және техникаға қызмет көрсетуді анықтау.
 30. Көлік техникасына қызмет көрсетуді және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, қосалқы жұмыстарды ұйымдастыру. 

«Көлік жүйелерін болжау және эксперттік бағалау» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Болжаудың мәні және негізгі ұғымдары.
 2. Болжау моделі мен әдісі дегеніміз не? 
 3. Болжаудың дәлдігі, ақиқаттығы және қатесі. Болжаудың қателігінің көзі.
 4. Эксперттік болжаудың негізгі түрлері мен кезеңдері
 5. Болжауға арналған компьютерлік қосымшалар (бағдарламалар).
 6. Болжаудың сыныптамасы. Болжау әдістерінің сыныптамасы.
 7. Болжау және жоспарлау әдістемесінің ғылыми негіздері мен принциптері.
 8. Болжамдар мен жоспарлардың көрсеткіштерінің жүйесі. Болжау мен жоспарлаудың логикасы.
 9. Болжау мен жоспарлауды ұйымдастыру. Болжау мен жоспарлауды мекемелерінің жүйесі және олардың қызметі
 10. Болжаудың принциптері мен әдістері.
 11. Болжау мен жоспарлау әдістерінің жүйесі
 12. Экономика-математикалық әдістер. Моделдеу әдістері.
 13. Бағдарламалық-мақсатты әдіс: мәні, жағдайы және даму перспективасы
 14. Болжаудағы эксперттік бағалау әдістері
 15. Көлік жобаларының мазмұны, құрылымы және болжау
 16. Көлік жүйелерінің дамуы көрсеткіштерін болжау
 17. Көлік жобаларын болжаудың әдістемелік негіздері
 18. Көлік-логикалық процестердің көрсеткіштерін болжау
 19. Жеткізу жүйесінің ақпараттық шынайылығын қамтамасыз ету мәселелері
 20. Көлік жобалары мен технологияларын талдауға қойылатын талаптар
 21. Көлік техникасының сенімділігі көрсеткіштерін болжау
 22. Көлік техникасын жасау көрсеткіштерін болжау
 23. Көлік жүйелерінің өзара әсерлесуін жобалау
 24. Әртүрлі көлік жүйелерінің технологиялық процесін және олардың кешенді пайдаланылуын болжау мен іске асыру әдістері
 25. Жалпы көліктік болжауды жүйелі басқару әдістері және көлік тораптарында өзара әсерлесуі сұрақтарын шешу.
 26. Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының көлемдерін болжау
 27. Көлік жобаларына инвестицияларды болжау
 28. Экспертиза ұғымы. Эксперттік бағалау. Эксперттерге қойылатын талаптар. Топтық эксперттік бағалау. Эксперттік топтардың құзіреттілігі.
 29. Көлік жобаларын эксперттік бағалау
 30. Көлік техникасының бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және әдістері 

 1. Ғылыми зерттеулерді енгізудің кезеңдері
 2. Эксперимент түсінігі. Эксперименттік зерттеулердің топталуы.
 3. Эксперименттік зерттеулерді алдын-ала өңдеу
 4. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеудің әдістері
 5. Келістіру (согласия) критерилері. Математикалық күтімнің аралық бағалауында қажетті тәжірибелердің санын анықтау.
 6. Эксперименттік зерттеулерді жоспарлаудың әдістері. Логикалық негіздері. Негізгі анықтамалары және түсініктері.
 1. Эксперимент, оның инженерлік тәжірибедегі рөлі.
 2. Экспериментті жүргізудің мақсатымен нәтижелерді ұсыну түріне, және де жүзеге асыру шарттарына байланысты эксперименттік зерттеулер түрлерінің топталуы.
 3. Эксперименттерді жүргізудің кезеңдері.
 4. Зертханалық және өндірістік экспериметтердің артықшылықтарымен кемшіліктері
 5. Зерттеулер әдістерінің топталуы.
 6. Көлік техникасының ақпараттық деректері.
 7. Статистикалық талдаудың әдістері.
 8. Көлік, көлік техникасы және технологияларының модельдері және модельдеу.
 9. Ғылыми зерттеулердің әдістемесі
 10. Көлік техникасына зерттеулер жоспарлаудың және жүргізудің математикалық әдістері
 11. Эксперименттердің теориясы және тәжірибесі.
 12. Эксперименттік зерттеулердің мақсатымен міндеттері
 13. Бақылауға алынған шамаларды өлшеудің әдістерімен құралдары.
 14. Белгісіздік жағдайындағы ғылыми зерттеулер
 15. Сараптамалық бағалаудың әдістері
 16. Нарықтық жағдайында ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудың ерекшеліктері
 17. Ғылыми зерттеулерде эмпирикалық және теориялық тапсырмаларды шешу үшін қолданылатын әдістер
 18. Автомобиль өндірісі үшін Adams, ANSYS и SolidWorks модельдеудің қолданбалы бағдарларламаларының қандай мүмкіндіктерге ие
 19. Сараптамалық зерттеулерді келістірудің және нақтылығын талдау
 20. Пайдалы модельге патент берудің шарттары
 21. Өнертабыс патентін берудің шарттары
 22. Өндірістік үлгіге патент берудің шарттары
 23. Морфологиялық талдаудың әдістері 
 24. Модельдерді қолдануға сипатты жағдайлар. Модельдеудің негізгі жетістіктері мен кемшіліктері.