D123-Геодезия

«Инженерлік геодезия» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Мемлекеттік геодезиялық желілер және олардың түрлері.
 2. Мемлекеттік Геодезиялық жоспарлы және биіктік желілер.
 3. Қоюландырудың Мемлекеттік Геодезиялық желілері және геодезиялық түсірілім негіздемесі.
 4. Мемлекеттік геодезиялық желілерді құру принциптері.
 5. Топографиялық түсірілімдердің түрлері.
 6. Инженерлік іздестіру кезіндегі геодезиялық жұмыстар.
 7. Геодезиялық бөлу жұмыстарының элементтері.
 8. Құрылыстарды бөлу тәсілдері.
 9. Құрылыс жобаларын жергілікті жерге көшіру.
 10. Бөлу деректерін геодезиялық дайындау және оның тәсілдері.
 11. Ғимараттардың осьтерін егжей-тегжейлі бөлу.
 12. Ғимараттар мен құрылыстардың жер асты бөлігінің құрылысын геодезиялық қамтамасыз ету. 

«Жоғары геодезия» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Ауырлық күші және оның әлеуеті туралы түсінік. Күш сызықтары және ауырлық күші өрісінің деңгейлі беттері.
 2. Геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін эллипсоидтің салыстырып тексеруіне редукциялау.
 3. Геодезиялық проекцияларға қойылатын негізгі талаптар. Гаусс-Крюгер Проекциясы.
 4. Геодезиялық және қалыпты биіктіктердің байланысы.
 5. Координаталардың жалпы әлемдік жүйелері.
 6. Геодезиялық қисық сызықты координаттардың нақты айырмашылықтары.
 7. Гаусс-Крюгер проекциясындағы координаттарды және Гаусс-Крюгер тікбұрышты координаттары бойынша геодезиялық координаттарды есептеу.
 8. Астрономиялық және геодезиялық координаттардың байланыс формулалары. Лаплас Теңдеуі.
 9. Эллипсоид бетінің қалыпты қимасының (M және N) қисықтық Радиусы.
 10. Ауырлық күші, ортадан тепкіш күш, тарту күші, ауырлық күшінің өлшем бірліктері.
 11. Координаталардың жалпы әлемдік жүйелері.
 12. Жер бетінен эллипсоид бетіне өлшеу редукциялары. Жобалау әдісі туралы түсінік.
 13. Эллипсоид бетіндегі тура және кері геодезиялық есептер.
 14. Тік сызықтың астрономиялық-геодезиялық және гравиметриялық еңістері. Олардың алшақтық себептері.
 15. Түсінігі: эллипсоидтегі геодезиялық сызық. 

 «Геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеу теориясы» пәні бойынша докторантураға түсу емтиханына арналған сұрақтар 

 1. Өлшеу қателіктерінің теориясы. Қателердің түрлері: дөрекі, жүйелі, кездейсоқ.
 2. Кездейсоқ қателердің қасиеттері.
 3. Өлшеу дәлдігін бағалау критерийлері.
 4. Өлшеу нәтижелерінің дәлдік шаралары: орташа квадраттық қателік, орташа, ықтимал және шекті қателік.
 5. Дөңгелектеу қателіктері, олардың қасиеттері.
 6. Өлшеу нәтижелерін аралық бағалау.
 7. Ықтималдықтар теориясының элементтері.
 8. Геодезиялық өлшеулердің қателіктері мен түзетулері.
 9. Геодезиялық деректерді статистикалық талдау.
 10. Түзетулердің статистикалық талдауы.
 11. Қателіктер теориясының тура және кері есептері.
 12. Параметрлік теңдеу.
 13. Өлшеудің кездейсоқ қателіктері.
 14. Теңдеудің артықшылықтары мен кемшіліктері.
 15. Геодезиялық желілерді теңестіру .