D132-Животноводство

D132 - «Мал шаруашылығы»  Мамандығы бойынша докторантураға түсуге арналған емтихан сұрақтары 

 1. Ғылыми танымның әдістері.
 2. Көмірсулардың мал қоректенуіндегі маңызы;
 3. Жылқы тұқымдарын жіктеу
 4. The history of science development and zootechnical science in particular
 5. Зоотехниялық зерттеулердің негіздемесі.
 6. Азық минералдық құрамына қандай жағдайлар әсер етеді;
 7. Қостанай тұқымы жылқысының қысқаша сипаттамасы
 8. The origin of cattle breeds and breed-forming factors
 9. Зоотехниялық ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері.
 10. Мал азығындағы минералдық заттар жетіспеушілігінің белгілері қандай
 11. Жылқыларды баптау (тренинг)
 12. The concept of breed, classification and approbation of breeds.
 13. Ұқсас жұптар әдісі.
 14. Азықтандырудағы каротиннің маңызы қандай;
 15. Көшім тұқымы жылқысының қысқаша сипаттамасы
 16. The development of pedigree cattle breeding in the Republic of Kazakhstan
 17. Эксперимент қоюдың жалпы әдістемелік талаптары
 18. Азық қоректіоігінің өлшемдері;
 19. "Жәбе" типі жылқысының қысқаша сипаттамасы
 20. Breeding records in cattle breeding.
 21. Эксперимент қоюдың жоспарын жасау
 22. Азық құнарлылығын бағалау;
 23. Жылқыларды өсіру және жетілдіру әдістері
 24. Selection and assortment at the breeding of animals
 25. Эксперимент арқылы алынған сандық-сапалық көрсеткіштерді биометриялық өңдеу
 26. Пішендеме дайындау технологиясы;
 27. Жылқы шаруашылығындағы іріктеу және жұптау
 28. Construction of animals genealogies, planning of pedigree assortment
 29. Эксперимент нәтижелерін талдау және қорытындылау
 30. Көк азық, құрамы мен қоректілігі;
 31. Жылқыларды таза өсіру және будандастыру
 32. The phenomenon of regression in selection, age
 33. Ауылшаруашылық малдарын сұрыптау түрлері
 34. Ірі азық дайындау технологиясы;
 35. Жылқы өсіру барысында пайдаланылатын будандастыру
 36. Assessment of breeding qualities of sires
 37. Малдарды сұрыптауда селекциялық-генетикалық параметрлерді пайдалану
 38. Сүрлем дайындау технологиясы;
 39. Жылқыларды азықтандыру
 40. Management of reproduction and artificial insemination processes of animals
 41. Малдарды фенотипі бойынша сұрыптау
 42. Мал азығын жіктеу;
 43. Қазақстанда өсірілетін өнімділік бағыттағы жылқы тұқымдары
 44. Bonitation of animals
 45. Малдарды генотипі бойынша сұрыптау
 46. Пішендемелеудің сүрлемдеуден артықшылығы;
 47. Жылқы спорты және жылқы туризмі
 48. Characteristics of animals dam population
 49. Зоотехниялық экспериментте мал өсіру әдістерін пайдалану.
 50. Тамыртүйнектер, құрамы мен қоректілігі;
 51. Тебінді жылқы шаруашылығының технологиясы
 52. Breeding animals by lines
 53. Малдарды таза өсіру
 54. Қорыту коэффициентін есептеу;
 55. Жылқыларды бордақылау технологиясы
 56. Breeding work at animal crossing
 57. Мал шаруашылығындағы будандастыру түрлері
 58. Мүйізді ірі қара малды бордақылау;
 59. Сүтті бағыттағы жылқылардың өнімділік қасиетіне сипаттама
 60. Growing youngsters as a basis of breeding work
 61. Аталық із малдарын алу және өсіру
 62. Азықтандырудағы азотты қосындылар;
 63. Етті бағыттағы жылқылардың өнімділік қасиетіне сипаттама
 64. The selection of breeding nucleus, its characteristics, selection differential
 65. Ауылшаруашылық мал тұқымдарын будандастыру
 66. Мал азығының қоректілігі мен құнарлылығы туралы түсінік;
 67. Қымыз өндіру технологиясы
 68. .Estimation of animals by constitution and exterior
 69. Жануарларды гибридтеу
 70. Сүтті сиырды азықтандыру;
 71. Бие сүтінің қасиеті және химиялық құрамы
 72. Large-scale selection, its elements
 73. Мал шаруашылығында гетерозис құбылысын пайдалану
 74. Суалған буаз сиыр мен құнажынды азықтандыру;
 75. Қазақстанда шығарылған жылқы тұқымдары және оларға қысқаша сипаттама
 76. The main research directions in agricultural production
 77. Ғылыми есеп жасаудың негізгі қағидалары
 78. Азық протеинінің биологиялық құндылығы;
 79. Қазақстанда өсірілетін жылқы саны, оның ішінде өңірлер бойынша.
 80. The main research directions in agricultural production
 81. Өзгергіштікті зерттеу әдістері
 82. Сүрлем дайындау және сақтау технологиясы;
 83. Қымыз, оған қойылатын талаптар
 84. The structure of research process, its main elements: choice of theme, collection of information, development of hypothesis, experiment, conclusions, preparation to implementation
 85. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін рәсімдеу
 86. Өндірістік технологияда малды азықтандыру
 87. Салт-мініс жылқы тұқымдары, қысқаша сипаттамасы
 88. Methodical criteria of experiments
 89. Малдарды бағалау әдістері, нәтижелерін талдау
 90. Көк азық құрамы мен қоректілігі
 91. Салт-мініс-жегу жылқы тұқымдары, қысқаша сипаттамасы
 92. What are the disadvantages of some sources of information
 93. Мал шаруашылығында ғылыми-ізденіс жүргізу және тәжірибелік топтарды құрастыру
 94. Көмірсулардың қоректік маңызы
 95. Желісті жылқы тұқымдары, қысқаша сипаттамасы
 96. Internet, types of Internet resources. Features search for information on the Internet
 97. Тәжірибе негізінде алынған нәтижелердің нақтылығы, оны талдау
 98. Мүйізді ірі қара мал төлін азықтандыру
 99. Тебінді жылқы шаруашылығы, оның маңызы
 100. What is the International Standard Book Number (ISBN)