Ғылыми жарияланымдар

Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар
Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетімен бекітілген басылымдар тізімі
ҚазСБ бойынша импакт-факторы нөлден жоғары Қазақстандық журналдар тізімі