Ғылыми техникалық кеңес (ғтк)

Ғылыми-техникалық кеңес туралы ереже
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ Ғылыми-техникалық кеңес мүшелері