Жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура және PhD)

СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР (ЖОО кейінгі білімге қабылдау)
Біздің жетістіктер
Біздің факультеттер
Біздің мамандықтар (Білім беру бағдарламаларының топтары)
Шетелде ғылыми тағылымдамадан өту және оқу
Қос дипломдық білім беру
Жұмысқа орналастыру
Студенттік өмір
Магистранттарды әлеуметтік қолдау
Магистратураға түсушілерге арналған кешенді тестілеудің бейінді пәндері
ЖОО-на жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға қабылдау ережесі
Мемлекеттік гранттарды бөлу ережесі
Магистратура және докторантура бойынша оқу құны
Магистратура және докторантура бойынша пререквизиттер кестесі
Жаңа БББ бойынша ЖООКББ - 2019 Ақпараттық парақ