Главная / Секция:  Актуальные аспекты науки и практики в ветеринарии
Секция:  Актуальные аспекты науки и практики в ветеринарии

Жүніс Т. Тұқы тәрізді балықтардың жасын қабыршақ арқылы анықтау әдісі / Т. Жүніс //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – Б.99-101

Нұрбақыт Ж. Ұсақ күйістілердің стронгилятоздарын анықтау/ Ж.Нұрбақыт //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – Б.102-104

Құлжанов А. Жабайы құстардың гельминтоздары / А. Құлжанов //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – Б.104-108

Касьянова А. К. Сравнительная оценка препаратов с гепатопротекторным действием при лечении гепатита у кошек / А.К Касьянова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – Б.108-111

Несіпбек М. Антигельминттік препараттарының қой дикроцелиозы кезіндегі эффективтілігі / М. Несіпбек. // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – С.111-113

Базар Ж. Қой фасциолезіне қарсы қолданатын препараттарды салыстырмалы бағалау / Ж. Базар // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – Б.113-115

Назарқұл Н. Оңтүстік қазақстанның шаруашылық жағдайында ірі қара мал тейлериозын емдеу / Н. Назарқұл // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – С.115-117

Қ. Раманкулов Ақмола облысы, целиноград ауданындағы жануарлардың инвазиялық аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайы / Қ. Раманкулов / /«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. – С.117-119

Омарова Ж. Распространение гельминтозов лисиц в Акмолинской области / Ж.Омарова.// «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. - С. 120-123

Олекс И. К Эпизоотологии протозоозов кошек г. Нур-Султан / И. Олекс / «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. - С. 123-127

Жумаш Т. Ветеринарно-санитарная оценка молочной продукции полученной с хозяйств акмолинской области / Т. Жумаш //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. - С. 127-131

Ромазанова А.Ж. Сравнительная оценка методов анестезии при лапаротомии у кошек / А.Ж. Ромазанова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.II, Ч.I. - С. 131-133