Главная / Секция: Актуальные проблемы землеустройства в республике Казахстан
Секция: Актуальные проблемы землеустройства в республике Казахстан

Абдураманов Г.А., Кальбекова Г.К. Рисовые оросительные системы в Кызылординской области //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – С. 199-200

Алие Е. Су құнының су армалы егіншіліктің экономикалық тиімділігіне әсер етуін талдау //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 201-202

Даутов М.Е. Территорияның кешенді ресурстік потенциалын бағалау проблемасы //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 203-204

ДанияроваА.А. Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерді бағалау //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 204-207

Ишимова С.,Озеранская Н.Л. Контурно-мелиоративная организация территории степных ландшафтов //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – С. 208-209

Кожабекова Б.С. Қазақстан Республикасындағы жерге орналыстыруды дамыту барысында шабындықтар мен жайылымдарды түбегей жақсарту //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 210-212

Серікжан Т. Баурайлы жерлерді реттестіру барысындағы эрозияға қарсы шараларды ұйымдастыру мәселелері //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 212-213

ТурмағанбетоваА.Ш. Территориялық – өнеркәсіптік кешендердің ықпалындағы аймақта жер пайдаланушылықтарды ұйымдастыру мәселелері //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б.214-215

Умирбаева.М.С. Ауыл шаруашылығын дамыту саясаты //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б.216-217

Умирбаева М.С. Жер ресурстарын тиімді пайдалану //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 217-218

Хибатдолда Н. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау бойынша республика аумағындағы құқық бұзушылықтары мен оның алдың алу жерді пайдалану //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б.218-224

Шингужинова.А. М. Қазіргі жағдайдағы мониторингтік зерттеулердің қажеттілігі //Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 224-226