Главная / Секция: Актуальные вопросы технологии, управления качеством и цифровизации в пищевой и перерабатывающей промышленности
Секция: Актуальные вопросы технологии, управления качеством и цифровизации в пищевой и перерабатывающей промышленности

Абуова А.Б.Гигрометрді тексеру кезінде анықталатын ақауларға талдау жасау// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.73-75

Әділбаева М.Нұр-Сұлтан қаласының «Ұлттық сараптау және сертификаттауорталығы»АҚ жағдайында сары майдың сапасын нормативтік құжаттарталаптарына сәйкестігін анықтау// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.76-77

Бостанова Н.Т., Воздействие негативных производственных факторов на организм человека и их нормирование// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.78-80

Жақслықова С.Ж.ЖШС «Максимальный размах» жағдайындағы жартылай фабрикаттар сапасын бақылау// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.81-84

Балға Ж. Ибжанова А.А., «С.Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ етті өңдеуге арналған тәжірибелік-өндірістік цехында өндірілетін шұжықтардың және шұжық қаптамасының сапасын бақылауды жақсарту// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.84-87

Искакова К.Р., Нұр-Сұлтан қаласындағы "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ жағдайында нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес қой жүнінен жасалған бұйымдардың сапасын анықтау// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.87-89

Мусаинова М.Ж., Введение системы хассп в пищевой промышленности// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.89-91

Садвакасова Ж. Б. Ниязбекова Р.К.,  «С. Сейфуллин атындағы қату» АҚ өсімдік майын өндіру цехында өндірілетін өсімдік майының сапасын жақсарту// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.91-94

Рымбекқызы М.Павлодар облысындағы «қызылжар құс» жшс құс фабрикасы өндіретін құс етінің сапа көрсеткіштерін анықтау// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.94-97

Berdibekova Sh., Sanitary-epidemiological and technical requirements for sources of household water suppl// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.97-98

Mussayeva T., Technologie de la production traditionnelledu beurre// «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.1 - С.99-101