Главная / Секция: Цифровые технологии в изучении социально-гуманитрных дисциплин
Секция: Цифровые технологии в изучении социально-гуманитрных дисциплин

Қарабек А.Инженер тұлғасын қалыптастырудың гуманистік бағдарлары / А Қарабек, Л.Абдыгалиева // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.2 - Б.83-85

Талпахова А.Г. Жастардың жұмыссыздық деңгейін қамтамасыз ету және жас кәсіпкерлерді қолдау / А.Г. Талпахова //Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар = Материалы международной научно – теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан.- 2021.- Т.2, Ч.2 - С. 85-87