Главная / Секция: EXPO-2017: Передовые технологии для развития Казахстана
Секция: EXPO-2017: Передовые технологии для развития Казахстана

Атагузина А.Ж., Есейқызы А. Қазақстан Республикасының шикізаттық емес секторын инвестициялауды тиімді жетілдіру. //«Сейфуллин оқулары - 11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения - 11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.1, ч.3. – Б.245-247

Асылбекқызы Г. «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінің маңызы мен тиімділігі. // «Сейфуллин оқулары - 11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения - 11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.1, ч.3. – Б.248-250