Главная / Секция: Проблемы психолого-педагогического образования
Секция: Проблемы психолого-педагогического образования

Кабышева М.О. Эволюция информационных технологий в обучении. Краткий обзор и будущие тренды // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана». - 2020. - Т.І, Ч.3 - С.222-226

Төлбаев Ә.Ә. Графикалық даярлықтағы электрондық оқыту (e-learning) жүйесінің ерекшеліктері //«Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана». - 2020. - Т.І, Ч.3 - С.226-229

Абдоллаева А, Төлбаев Ә.Ә. Графикалық білім алудағы «заттар интернеті» технологиясының рольі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана». - 2020. - Т.І, Ч.3 - С.229-232