Главная / Секция: Рациональное использование лесных ресурсов и охрана окружающей среды
Секция: Рациональное использование лесных ресурсов и охрана окружающей среды

Мазаржанова Қ. М., Садық А. Сайрам-өгем мұтп аумағындағы пісте ормандарының жағдайы // С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар » атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдар = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 15: Молодежь, наука, технологии - новые идеи и перспективы», приуроченной к 125 летию С. Сейфуллина. - 2019. - Т.І, Ч.1 - Б.22-24

Мазаржанова Қ. М., Әмірова Ж. Ақтөбe қaлaсы №11,12 шaғын aудaндaрындaғы жaсыл aлқa aғaштaрдың қaзіргі жaғдaйы // С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар » атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 15: Молодежь, наука, технологии - новые идеи и перспективы», приуроченной к 125 летию С. Сейфуллина. -2019. - Т.І, Ч.1 - Б.24-26

Сарсекова Д .Н., Есмурзаева А. К., Ақылжанова Г. Микориза және оның сүректі өсімдіктерге маңыздылығы // С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар » атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 15: Молодежь, наука, технологии - новые идеи и перспективы», приуроченной к 125 летию С. Сейфуллина. -2019. - Т.І, Ч.1 - Б.26-29

Рахимжан І. Қ. Лесные насаждения ели колючей (picea pungens engelm) в ботаническом саду города астаны// С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар » атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 15: Молодежь, наука, технологии - новые идеи и перспективы», приуроченной к 125 летию С. Сейфуллина. -2019. - Т.І, Ч.1 - С.29-31