Главная / Секция: Современные аспекты животноводства, рыбоводства и охотоведения
Секция: Современные аспекты животноводства, рыбоводства и охотоведения

Кажгалиев Н.Ж., Кульмагамбетов Т.И. Адаптивные свойства и продуктивные качества герефордской породы в условиях Акмолинской области //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С.202-204

Казиханова С.Р., Казиханов Р., Доненбаев С.А. Создание продуктового комплекса инновационного типа по интенсификации производства и комплексной переработки продуктов мясосальных овец и табунных лошадей для получения высококачественных изделий //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 205-207

Кансейтова Э., Кансеитов Т. Величина курдюка овец ордабасинской породы в конце зимовки //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С.207-210

Жалкенова С.Т. Контроль технологического процесса производства колбасных изделий на основе принципов ХАССП //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 210-213

Атейхан Б., Қажғалиев Н.Ж. «Галицкое» ЖШС-дағы симментал тұқымды донор сиырлардың сүт өнімділігі //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б.213-216

Жикишев Е.Қ., Кикебаев Н.А. Емдік өсімдіктерді экологиялық таза мал өнімдерін өндіруге пайдаланудың алғы шарттары //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 217-219

Маханбетова А.Б., Қажғалиев Н.Ж. Тұқымдық бұқалардың ұрықөнімділігіне толық қанды азықтандырудың әсері //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1, Ч.2. - Б. 220-223

Рысқұлбек А.М., Шайкенова К.Х. Ауыл шаруашылық жағдайында сүт өндіру //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 224-226

Мамреева А.Б., Ахметбеков Н.А. «Бекет» фермерлік шаруашылық жағдайында зоогигиеналық факторларды жақсарту арқылы әулиекөл тұқымы сиырларының өнімділігін арттыру //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018.- Т.І, Ч.2. - Б. 226-228

Айладирова Г.М., Урынбаева Г.Н. Безотходные технологии в птицеводстве //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 228-232

Әлібекұлы Е. Өндіруші бұқалардан ұрық алу кезіндегі технологиялық талаптар //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 232-234

Габбасов М.Б., Қажғалиев Н.Ж. Етті бағыттағы өндіруші бұқалардың ұрық өнімділігіне жыл мезгілінің әсері //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 234-236

Ғалымжанова А., Оңғарбай Ж., Сәденова М.Қ., Омаров Қ.М. Қазақстанда сүтті бағыттағы ешкі шаруашылығын дамытудың тиімділігі //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 237-239

Әптіханов А., Мият Ж., Омарова Қ.М. Қылшық жүнді қойларды жайып-семірту және бордақылау технологиясы //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 239-242

Жұбатханова Т.Ө., Сагинбаева М.Б. «Сapital projects ltd» ЖШС-гі бройлер балапандарды азықтандыру технологиясы //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 242-243

Кажкенова Д.И. Морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК «Ижевский» //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 244-246

Кульмагамбетова С., Исабекова С.А. Зависимость молочной продуктивности первотелок от их живой массы //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 246-248

Курбанбекова Ж.Ж., Сұлтанов Ө.С. Орталық Қазақстан жағдайында дегерес қой тұқымын өсірудің кейбір мәселелері //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б.248-251

Мырзабай М.М., Бәдел. Б., Ибраев Д.Қ. Оңтүстік қазақ мериносы қой тұқымы көбейтудің технологиясы //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. – 251-251

Мырзагалиев Б.М., Шайкенова К.Х. Оценка бычков по собственной продуктивности //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С.254-255

Норина Ю.В. Технология инкубации яиц мясных кроссов птицы в ТОО ПХ «Астана-Кус //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 255-257

Нұрланқызы С.,Урынбаева Г.Н. Өндіру технологиясының тағамдық жұмыртқаға әсері //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 258-261

Нурсеитова А.Е., Казиханова С.Р. Бөдене азықтандырудың толыққандылығын талдау //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 262-264

Орғара М.М. Нетрадиционные корма – ресурсы повышения эффективности производства пищевых яиц //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 264-266

Садыкова А., Мустафин М., Н.Омаркожаулы Оценка структуры и питательности рационов кормления мясного скота //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 267-268

Салықов Д., Оспанова Н.,.Омарқожаұлы Н. Еліміздегі етті мал өнімділігін арттыру жолдары //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 269-270

Сеилова А. Молочной продуктивность и воспроизводительная способность коров черно-пестрой породы //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 271-274

Темиргалиева Т. Влияние минерального и витаминного питания на спермопродуктивность быков производителей //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2– С. 274-277

Толешева А.Е., Ашимов С.А. «БЕКЕТ» ШҚ жағдайында зоогигиеналық көрсеткіштерді жақсарту арқылы симментал тұқым сиырларының сүт өнімділігін арттыру //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 277-279

Утешова К.С. Технология производства молока и пути ее совершенствования в ТОО «Камышенка» //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1, Ч.2. - С. 279-283

Орта шаруашылық жағдайында өсірілетін саулықтарды ұрықтандыру технологиясы мен нәтижелері / Е.Қойшуақ, Г.К. Долдашева, Д.К. Ибраев, С.К. Шауенов //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 283-286

Хасанова Ж.И., Сагинбаева М.Б. Технология содержания родительского стада в ТОО ПХ «Астана-Құс» //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1, Ч.2. - С. 286-288

Шокуйев А.Е., Шуркин А.И. Влияние условий получения и первичной обработки молока на его физико-химические свойства //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 288-292

Сәдірхожа А. «Толай-2 » ЖШС –де өсірілетін алып ақ және күміс түсті акселерат қояндар етінің химиялық құрамының салыстырмалы көрсеткіштері //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 292-294

Айтқазы А.Д., Нарбаев С. Жапон, Техас бөденелерін және олардың будандарын өсіру //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 294-297

Кабикенов Р.И., Шуркин А.И. Воспроизводительные качества телок разных сроков отела //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 297- 301

Музычка В.А., Бостанова С.К. Рост и развитие телят герефордской породы в зависимости от сезона отела //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 301-303

Бейбитулы Е. «Береке-5» ШҚ-да өсірілетін еділбай қойларының өнімділік көрсеткіштері Пути улучшение качества продукции животноводства //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - Б. 303-304

Ерденова А. Пути улучшение качества продукции животноводства //«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі» атты Республикалық ғылыми-теориялық = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-14: Молодежь, наука, инновации: цифровизация – новый этап развития». - 2018. - Т.1,Ч.2. - С. 305-307