Главная / Секция: ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
Секция: ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО

Абдукерим Р.Ж. Почвенный актиномицет как потенциальный биопрепарат против пятнистости зерновых культур Северного Казахстана // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.81

Айтенова М.Б Астық дақылдарын.саңырауқұлақ ауруларынан қорғау үшін антагонистік қасиеттері бар миколитикалық бактерияларды қолдану // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.81-82

Алтайбаева М. «ARICIS» бағдарламасын қолданғандағы кіші-түкті орман питомнигі топырағының агрохимиялы сипаттамасы // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.82-83

Базарбаев Б.Б. Жаздық жұмсақ бидай сорттарының кейбір биометриялық көрсеткіштеріне байланысты астық өнімі // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.83-84

Баимбетова Э. Целлюлозаны ыдыратушы микромицеттердің арпа өсімдігінің өсуін ынталандыруы және антангонистік қасиеттері // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.84

Байбусенов К.С. Солтүстік қазақстанның орманды дала аймағындағы рапс егістіктерінде таралған аурулардың түр құрамы және оларға қарсы жүргізілген қорғау шараларының тиімділігі // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.84-85

Ербол Ж. Қытайбұршақ құнды азықтық, жемшөптік және техникалық дақыл // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.85-86

Есеноманова Б.М Изучение влияния минимальной обработки на физические свойства черноземов южных в условиях акмолинской области // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.86-87

Жақып Д. Ақмола облысында жаздық жұмсақ бидайдың септориоз аурының таралуы және ауруға қарсы өңделген жер көлемі // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.87

Жексенбай Б. Амола облысында арпаның гельминтоспориз ауруларының таралуы және ауруға қарсы өңделген жер көлемі // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.87-88

ЖұмабекБ., Жетібайқызы Н., Қылышбеква Г. Арпа селекциясы үшін фузариозды-гельминтоспориозды инфекцияға төзімді бастапқы материал таңдау // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.88-89

Қасымбеков Е.Б. Солтүстік Қазақстанның құрғак дала аймағында жаздық жұмсақ бидайдың себу мөлшеріне байланысты астық өнімі // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.89

Кошаева А.С., Назарова А.Ж. Изучение скорости роста и спорообразования целлюлозоразрушающих грибов родов CLADOSPORIUM И CHAETOMIUM на различных субстрактах // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.90

Макенова М. Арпаның оңтүстік селекциялық материалдарында топырақ фитопатогендерінің таралуы //Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.90-91

Утарбаева Д. Влияние сроков посева на формирование урожайности зеленой массы суданской травы// Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.91-92

Файружанова А.З. Формирование посевных качеств льна масличного в зависимости от применения минеральных удобрений // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.92

Хурметбек О. Жасыл конвейер жүйесінде себілген біржылдық мал азықтық дақылдарың танаптық өнгіштігі // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.93

Ботбаева Ж.Т. Идентификация клубеньковых бактерий с помощью метода 16 S rRNA, применяемых для разработки азотфиксирущих биопрепаратов // 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.93-94

Гордеева Е.А Формирование урожая и элементов его структуры в зависимости от вида и доз минеральных удобрений // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.94-95

Кенжеғұлова С.О, Есенаманова Б., Алмасқызы А. Құлынды даласының ауыл шаруашылығы жерлеріндегі қара-қоңыр топырақтары қасиеттерінің өзгеріске ұшырауы // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.95

Муханов Н.К. Ақмола облысының құрғақ далалы аймағындағы жайылымдық жерлердің фитотопологиялық және фитоценологиялық бағасы // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.96

Мухышов М.А. Использование капельного орошения в питомнике «Ақ қайын» // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.96-97

Науанова А.П., Айдарқұлова Р.С. Өсімдік қалдықтарын ыдыратушы микроағзаларды ауыл шаруашылығында қолдану // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.97-98

Ногаев А.А., Бекболатов С.К. Сравнительная оценка урожайности зеленой массы суданской травы по разным предшественникам // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.98

Швидченко В.К., Хасанов В.Т., Ералинов А.Б. Получение поликлональных антител, специфичных Y- вирусу кртофеля // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.99

Шестакова Н.А Оценка урожайного потенцила семян // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.99-100

Щепетков Н.Г., Жанбыршина Н.Ж. Экономическая эффективность выращивания семян свеклы и моркови в зависимости от сроков посадки, величины маточников и десикации семенных растений // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.100-101

Атабаева Б.С. Роль клубеньковых бактерий в повышении плодородия пахотных земель // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.101

Ремеле В.В., Ошанова Д.С. Жинақ (коллекция) микроағазаларын агроөндірістік кешеннің инновациялық дамуында қолдану // Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.102

Рогальская А.А. Изучение способности штаммов ASPERGILLUS NIGER к биосинтезу лимонной кислоты //Университеттің 55 жылдығына арналған «Сәкен тағылымы -8» атты Республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары //Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8», посвященной 55-летию университета. – 2012. – Т.1 (преподаватели и магистранты). – C.102-103