Главная / Секция: Актуальные проблемы животноводства и ветеринарии
Секция: Актуальные проблемы животноводства и ветеринарии

Абетов Д.М., Кульмагамбетов Т.И. Ақмола облысы, нұра өзеніндегі ондатр саны, кәсіптік маңызы және әсері")//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.219-221

Аткенова А.Б., Газизова А.И. Макро-микроструктура органа иммунной системы вилочковой железы (тимуса) животных //«Сейфуллин оқулары–12:Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.221-223

Альжанова Т., Терликбаев А.А. Терапевтическая эффективность иммунокоррекции при бронхопневмонии телят //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.223-225

Суперовуляция түзілтілген әртүрлі тұқымды донор сиырлардан алынған ұрықтардың саны мен сапасын салыстырып зерттеу нәтижелері/ Б.Атейхан, М.Аятханұлы, М.Сейтеуов, Н.Кайниденов //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.226-230

Оценка экстерьера коров линейным методом в ТОО агрофирма «Родина /Б.О.Алимжанов, Л.В.Алимжанова, С.К.Бостанова, Ю.Н.Шейко, С.А.Исабекова//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.230-232

Морфофизиологические и гематологические показатели состояния организма щук вячеславского водохранилища / С.А.Ашимов, К.К.Ашимова, А.Д.Махметов, М.К.Икрамбаева, К.К.Калмуратов //«Сейфуллин оқулары–12:Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.232-235

Ашимова К.К., Ашимов С.А., Клявинш М. Гематологические показатели крови кошек при мочекаменной болезни //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.235-237

Toxocara canis - тің балаңқұрттарынан экскреторлы-секреторлық және соматикалық антигендідайындау/ Ө.С. Әкібеков, А.А. Ибжанова, М. Жолдымурат, Ж.М. Бектаев, У.Б. Борибекова // «Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.237-240

Ірі қара бруцеллезін балаудың кейбір әдістерінің тиімділігі / Ә.Әбутәліп, Р.Исалдаева, Л.Семжанова, Г.Дуйсебекова // «Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.240-241

Малдың жасына байланысты қан көрсеткіштерінің өзгеруі /С.Ә.Әшімов, К.К.Әшімова, А.Г.Байкенова, Б.С.Бүркіт//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.243-245

Бекқожин А.Ж., Серикбаева А.А. «Астана-өнім» ақ голштин тұқымының і сауын маусымындағы сиырлардың тірілей салмағы, экстерьері және сүт өнімділігі бойынша сипаттамасы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.245-248

Бейсембаева У.Ж., Ибраев Б.К. Сезонная и возрастная динамика аноплоцефалидозов в условиях Акмолинской области//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.248-250

Беккожин А.Ж., Сапарова А.О. «Я.П.Леонов» шаруа қожалығында голштин тұқымының II сауым маусымындағы сиырлардың экстерьері мен сүт өнімділігі //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.251-254

Боровиков С.Н., Жармышова М.Е. Получение иммуноактивных компонентов антигена campylobacter fetus и изучение их свойств //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.255-257

Разработка методов получения поликлональных антител против igG и igM человека /А.К.Булашев, А.Х.Жумалин, Д.Кожахметова, Ш.С.Серикова//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.257-260

Динамика гематологических показателей и антителообразования при эхинококкозе и тениидозе собак/ А.К.Булашев, О.С.Акибеков, С.С.Токпан, Ш.С.Серикова, Г. Мухитден //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.260-264

Долдашева Ж., Қанатқызы Ж. «Сулугуни» ірімшігін дайындау технологиясы //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.264-267

ДолдашеваГ.Қ., Бекқожин А.Ж. Родина агрофирмасындағы голштин тұқымының екінші генерациясындағы бірінші бұзаулаған сиырлардың клиникaлық жәнe гeмaтологиялық көрсeткіштeрі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.268-270

«Алтын тұлпар» ат спорты кешенінде бәйге атын баптау ерек- шеліктері /Е.Қ.Жикишев, Ә.Е.Сәуірбаев, Т.Оңғар, М.П.Орынтаев //«Сейфуллин оқулары–12:Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.270-272

Сравнительная оценка белков внешней мембраны brucella в серодиагностике бруцеллеза/А.Х.Жумалин, А.К.Булашев, Ж.А.Сураншиев, К.А.Турсунов//«Сейфуллин оқулары–12:Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.272-275

Исламов Е.И., Абишев М.С., Бұршақбаева Л.М. Қазақстанда қоян шаруашылығының қазіргі жағдайы //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.275-278

Қаниятбек Н., Ыбраев Б.К. Ақмола облысында жылқы параскаридозының таралуы және дауалау//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.279-281

Қажғалиев Н.Ж. Қазақстанның ет өндірісі мен эскпортқа сиыр етін шығару жағдайы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.281-283

Келесбаев А.Е., Әшімов С.Ә., Әліқұлов З.А. Балықтар организміндегі молибденді ферменттерінің белсенділігі судағы ксенобиотиктерге байланыстылығы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.283-284

Керимбаев Р.А.,Аубакирова Г.А.Зависимость artemia sp. от гидрохимического режима воды//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.285-286

Kiyan V.Opisthorchis felineus antigens and immunodiag nostic //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.287-288

Казиханова С.Р. Изменение живой массы курдючных ягнят в зависимости от технологии выращивания //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.289-290

Казиханов Р. Направления и результаты исследований курдючных овец двух зональных типов северной и южной зон Казахстана //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.290-292

Коржикенова Н.О., АбеновА.Н. Применение зеленого гидропонного корма в кормлении молодняка крупного рогатого скота//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.292-293

Кухар Е.В. Проблема содержания и выявления в молоке коров микрофлоры, чувствительной к антибиотикам//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.294-297

Лукашевич А.В. Особенности оптимизационной системы функционирования и развития животноводства в республике Беларусь//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.297-299

Суықбаев Е.К., Аубакирова Г.А. Жабық су айналымды қондырғысында бекіре балықтарының генетикалық көрсеткіштері//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.299-301

Құс балапаны жынысын анықтау мәселесі жөнінде/Н.Омарқожаұлы Жікішев, С.Сенкебаева, С.Амантай//«Сейфуллин оқулары–12:Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.301-303

Омарова Қ.Ж., Сейітқажы Ж., Түгелбай А.Ә. Қазақстандағы дайындалатын жеңіл өнеркәсіп шикізатының қазіргі жағдайы және өндірісті жақсарту жолдары//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.303-306

Рашитов С.С., Исахаев Б.А. Аңдардың індерінің космостық суреттен көрінуі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б. 306-309

Саттарова Р.С., Мусылманбекова А. Изучение сахаролитической и уреазной активности эпизоотического штамма trichophyton verrucosum//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.309-311

Семжанова Р.С. Кейбір бруцеллез вакциналарының биологиялық қасиеттері мен иммуногенділігі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.312-315

Сейтқажы Ж., Хабидолда А.А. Қазақстандағы бройлер етін өндірудің қазіргі жағдайы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.315-319

Сұлтанов Ө.С., Сейітқажы Ж. Керей қойының тұқымдық ерекшеліктері //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.319-322

Видовое разнообразие и патогенность культур бактерий рода clostridium, выделенных от крупного рогатого/Т.Е.Терентьева, Т.И.Глотова, С.В.Котенева, А.Г.Глотов //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.322-325

Қазақтың етті-жүнді биязылау еркек тоқтыларының аталық ізіне байланысты ет өнімділігі /С.К.Шауенов, Е.И.Исламов, Д.К.Ибраев, Е.Әлібек//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.325-327

Шахмова Н.А., Әшімов С.Ә., Естанов А.Қ. Сиырдың бұзаулау ретіне қарай төл салмағының өзгеруі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.327-328

Бралиев М.К., Жолмаханова А.О. Теория рабочего процесса и конструктивные параметры клапана камеры управления//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.328-332

Сембаева Ж.П., Әбілхамит Н. Эксперименталды жағдайда тауық ағзасындағы аscaridia galli-дің даму мерзімі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.332-335

Алимбеков С., Жсупбеков Ж. Особенности использования протеина кормов различной технологии приготовления откармливаемым молодняком каракульских овец//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.335-339

Влияния живой массы ремонтных телок на уровень молочной продуктивности в первую лактацию/ Б.А.Балтабаева, А.С.Алентаев, Д.А.Баймуканов, Б.У.Умирзаков //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.339-341

Совершенствование технологии содержания телят и коров в молочном скотоводстве/ Б.А.Балтабаева, А.С.Алентаев, Д.А.Баймуканов, Б.У.Умирзаков //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.341-344

Лукашевич А.В.Особенности оптимизационной системы функционирования и развития животноводства в республике Беларусь//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.344-346

Рост и развитие рыб при выращивании в аквапонной установке / К.Н.Сыздыков, Ж.К. Куржыкаев, С.Н. Нарбаев, Ж.Б.Куанчалеев,Э.Б. Марленов//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.346-349

Опыт выращивания тиляпий в установке замкнутого водоснабжения/ К.Н.Сыздыков, С.Н.Нарбаев, Ж.Б.Куанчалеев, Э.Б.Марленов// «Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.349-352

Абдыкаримова Ш. Жүзгін шикізаты тұнбасының улылығын анықтау//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.353-355

Ағжан Ұ.Қ. Терапевтическая эффективность иммунокоррекции при бронхопневмонии телят //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.355-357

Аманкелді С. Ақжайық етті-жүнді қой тұқымының өсіп- дамуы және ет өнімділігі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.358-360

Арзакулова С.Е. Влияние суспензии хлореллы на живую массу крупного рогатого скота//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.360-361

Ахметжанова Н.А. Минеральная и витаминная обеспеченность тазы при использовании в их кормлении местных кормов//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.362-363

Әбдікәрова А. Төлдерді туылғанынан 20-күндігінен бастап енесінен бөлгенге дейін, енесінен бөліп-емізу тәсілінің тиімділігі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.364-365

Дьяченко Н.Г. Современное состояние охотничьих ресурсов в охотничьем хозяйстве «коргалжинское» //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.365-366

Дюсенбиева С. Ақжайық етті-жүнді қой тұқымының жүн өнімділігі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.366-369

Есенбаев К. Эпизоотическая ситуация по бешенству в восточно- казахстанской области//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.369-371

Еркебаева Ф. Үй жағдайында дайындалған сары майды дәстүрлі емес әдіспен сақтау технологиясы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.371-373

Есмагамбетова Т. «Целинная фабрика деликатесов» жшс шығарылатын тағам өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау технологиясы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.374-376

Әшім Р. Сиырлардың суалу мерзіміндегі субклиникалық желінсауын емдеу әдістерін салы- стырмалы бағалау//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.376-378

Жарылгасынов С.С. Эффективность лабораторных, биофизических и клинических методов ранней диагностики беременности и бесплодия коров//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.379-382

Жұмажанов М., Солтүстік Қазақстан өңіріндегі «бастау» жшс өсірілетің құйрыйқты қойларды жетілдіру селекциясы //«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.382-383

Жармышева М.Е., Кудайбергенова Э.Б., Курмангалиева Ж.Е. Иммунизация лабораторных животных с целью получения специфических антител к белковому антигену campylobacter fetus//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.383-385

Жумабекова Ш.Қ. Ұлпалы препараттың физико- химиялық құрамын зерттеу нәтижесі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.385-387

Жумажанова Н.Б. Производство кефира в тоо «астана өнім» с добавлением клетчатки, ирги и овсяной муки//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.387-389

Карабаева Ж. Смещение местаросположения половых органов, изменение свойств слизи в зависимости от срока беременности, возраста и породы коров//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.389-393

Құрман С. Жамбыл обылысы «шаушен» шқ өсірілетін жылқы малының ет өнімі//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.393-395

Касымова А.А. Роль дефинитивных хозяев в распространении гельминтозов среди рыб в Акмолинской области//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.395-398

Қүзербаева А.Т. Сиырлардың төлдеуден кейінгі алқашқы күндеріндегі жыныс органдары микро- флорасы құрамының сандық көрсеткіштерінің патологиялардың дамуына әсері//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.398-401

Мухаметжарова И. Қазақстанның етті-жүнді қойларының өңірлік аймақтарына байланысты зоотехникалық сипаттамасы//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.402-404

Рахимов А.М. Индексная оценка племенной ценности симментальского скота//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.404-406

Сахария Л. Сиырлардың шуы кешеуілдеуінде қолданылатын ұлпалы препараттың физико-химиялық қасиетін анықтау//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.406-408

Сейтжан Г., Титанов М., Сабырова М. Құс шаруашылығы өнімін өндіру тиімділігін арттыру жолдары//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.409-410

Сәрсен Ж., Қаден Д. Балапан өсіуіне микроклимат параметрлерінің әсері//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.410-412

Утеулова С.С. Тұйық жүйелі сумен қамтамасыздандырылған қондырғы жағдайында ти- ляпия балығын өсіру кезінде әртүрлі азық түрлерін қолдану//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.413-414

Шектыбаева М.Д. Сравнительная оценка коров-дочерей быков производителей голштинской породы зарубежной селекции в тоо «есиль-агро» //«Сейфуллин оқулары–12:Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – С.415-417

Ығиева А.С. Шу қағанағындағы кіндік бауын кесіп хлоргексидин және су тегінің асқын тотығы ерітінділерін енгізу арқылы сиырларда шу түсуі кешеуілдеуінің алдын алу//«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–12: Молодежь в науке-инновационный потенциал будущего». – 2016. – Т.І, ч.1. – Б.417-420