Главная / Секция: Инновационные технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
Секция: Инновационные технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

Какимов М.М., Мурсалыкова М.Т., ЗайбірхановаГ.Ы. Престеу процесі кезендегі ет-сүйекті шыжықтың тығыздығын тәжірибелік зерттеу //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 3-6

Престеу процесінде ет-сүйекті шыжықтың гранулометриялық құрамын зерттеу/ Ә. Л. Қасенов, Д.Р. Орынбеков, Ж. Х. Тоқтаров, Ғ.Б.Абдилова //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = МатериалыҰ Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 7-10

Какимов М.М.,Болкенов Б.Т., Эрнст А. Технология переработки плодов облепихи //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – С. 10-12

Ұсақтаудың престеу процесіне қажетті тиімді факторларын анықтау кезінде ет-сүйекті шыжықтың майлығы мен ылғалдығының өзгерімсі / Қ.С. Бекбаев,М.М. Какимов, Д.Қ. Дюсембаев, Ғ.Б.Абдилова //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 12-16

Алиайдарқызы Ж. Бидайды қайта өңдеу кәсіпорындарында интеграцияланған сапа менеджмент жүйесін енгізу //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б.16-17

Диханова М.Б. Хранени зерна под пленкой //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – С. 17-18

Каукербеков А.Б. Исследование тепломассообмена сушки зерна в кипящем слое //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – С. 19-21

УмирбековаД.Ж. Құнарлы құрама жем дайындау //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 21-22

Каржаспекова Н.М. Жаңа жиналған астықты тазарту-дәнді сақтаудың басты шарты //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 23-24

Коней С., Шакиева А. Дәннің шынылығын анықтау әдісін жетілдіру //«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.2. – Б. 24-27