Главная / Секция: Изменение климата и его влияние на природные системы и окружающую среду
Секция: Изменение климата и его влияние на природные системы и окружающую среду

Аслан А. Экологический мониторинг зеленыхнасаждений в г.Нур-султан Сарыаркинского района / А. Аслан // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.54-55

Куанчалеев А. Б. Перспективы использования систем автоматизации при выращивании рыб в установках замкнутого водоснабжения / А. Б. Куанчалеев // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.56

Сарсекова Д.Н. Қарағанды облысының қарағайлы ормандарының өсу жағдайы / Д.Н Сарсекова, У.Р. Буланбекова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.57-59

Бейсенбай А.Б. Клондық мұрағаттардағы кәдімгі қарағайдың плюстік ағаштары ұрпақтарының санитарлық жағдайы және сақталуы / А.Б Бейсенбай  // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.59-62

Бақытова Ә.Б. Нұр-сұлтан қаласы бойынша интродуценттелген ағаш өсімдіктерінің сәндік ерекшеліктеріне статистикалық талдауы / Ә.Б. Бақытова  //  «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.62-66

Suleimenova A.K. Monitoring of the number of acclimatized mammals in the kokshetau state scientific research center / A.K. Suleimenova // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – P.66-69

Садвақас Е. Нұр-Сұлтан қаласы жасыл белдеуінде кездесетін  жануарлар дүниесі / Е. Садвақас // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.69-71

Сарсекова Д.Н. Ақмола облысын өнеркәсіптік көгалдандырудың келешегі мен әлеуметтік-экологиялық аспектілері / Д.Н. Сарсекова, С.К Мухтубаева, А Шалдыбаева  // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.71-74

Сарсекова Д.Н . Микоризные ассоциации pinus sylvestris l. и betula pendula roth.в лесных экосистемах / Д.Н .Сарсекова, А. Нурлаби // Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.74-77

Газиз А. Жайық өзенінің жайылмасында өсетін емендердің (quercus robur) өсу жағдайы / А. Газиз, Т.А Темірғалиев, Е.Т Әндіжан // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.77-80

Беккулова З.К. Изменение экологических показателей васильевского накопителя дренажных и сточных вод в аспекте аридизации климата Костанайской области / З.К. Беккулова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.81-84

Перминов В.В. Анализ горимости территории лесничеств южной и юго-западной частей томской области / В.В Перминов // « Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.85-87

Yılmaz E. A tool for determining genotypes and populations of forest tree resistant to climate change: biochemical analysis/ E. Yılmaz, S. Ayan // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – P.88-92

Gülseven O. The change in the distribution area of abies cilicica subsp. cilicica in the last 20 years due to climate change (case study: adana regional directorate of forestry, Turkey) / O. Gülseven, S Ayan // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – P.92-95

Akin Ş.S. Biochemical parameters in aging detection of seeds and coating materials in preservation of quality properties / Ş. S.  Akin, S Ayan // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – P.96-100

Роговский С.В. Особенности хода роста лесных культур лиственницы сибирской на хребте Саур / С.В Роговский // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.100-103

Кабанов А.Н. Рекреационные показатели зеленой зоны г. Нур-Султана / А.Н.Кабанов // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.104-107

Капасова М. Қ. Использование водных ресурсов отраслями экономики Есильского бассейна / М. Қ. Капасова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.107-111

Майлыбаева Л.Н. Изменчивость морфологических особенностей хвои и  почек клонов сосны обыкновенной / Л.Н. Майлыбаева //  «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.111-113

Удреева К.С. Ақжайық» шипажайының маңындағы ұсақжапырақты орман қауымдастығының қазіргі экологиялық жағдайы / К.С.  Удреева, А.С.Серикова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.114-118

Цветкова Н.В. Лесные культуры тополя бальзамического  в современной системе городского озеленения / Н.В. Цветкова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – С.118-120

Совхозова Қ.С. Қорғалжын су объектілерінің  су-жағалау өсімдіктері және альгофлорасы / Қ.С. Совхозова // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – Б.121-122

Azimov S. Wastewater purification by azolla caroliniana and tolerance of macrophytes to chromium  / S. Azimov, N. Khujamshukurov, S. Turabdjanov  //  «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.VI. – P.122-123