Главная / Секция: Современные проблемы ветеринарной безопасности
Секция: Современные проблемы ветеринарной безопасности

Абаканова, Г.Н. Определение безопасности кормовых добавок методом биотестирования / Г.Н. Абаканова, Ю.А. Балджи // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.78-81.

Елемесова Б. Орталық Қазақстан шаруашылықтарының қой ішегі биоценозындағы гельминттер құрамы // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.81-83.

Жузжасарова, Г.Е. Балық өнімдеріндегі антибиотиктердің қалдық мөлшерін анықтау / Г.Е. Жузжасарова // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.84-85.

Кузеубаева, А.С. Контаминированность бактериями группы кишечной палочкирозничных сыров восточного и центрального Казахстана / , А.С. Кузеубаева // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.86-88.

Uakhit, R.S. Рreliminary study of echinococcus species distribution in kazakhstan / R.S. Uakhit, N.E .Mannapova, K.T Jazina // « М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- P.88-90.

Айтбай, Ә.Б. Астана қаласы жағдайындағы ит гельминтоздарының таралуы және күресу шараларын жетілдір / Ә.Б.Айтбай // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.91-92.

Әмірәлі, А.Б. Панлейкопения кошек: клинические симптомы и лечение (обзор) / А.Б. Әмірәлі, Д.Т. Рахимжанова // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- C.93-95.

Асау, Д.А. Сүт және сүт өнімдерінің тағамдық құндылығын май қышқылдарының құрамы бойынша анықтау / Д.А Асау // « М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.96-98.

Тлеулесов, Р.Б Ақмола облысы қорғалжын ауданы шалқар көлі балықтарының ветеринариялық-санитарлық бағасы / Р.Б.Тлеулесов,Т.Б.Байқоныс // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.98-101.

Бақтыбай, А.Б Субклиникалық желінсауға шалдыққан ешкі сүті сынамасындағы соматикалық жасушалар санын анықтау / А.Б Бақтыбай, Т.Ж. Әбдірахманов // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.101-104.

Бослер, Д. Применение кардиовертебрального индекса для оценки сердечного силуэта у собак и кошек при кардиогенном отеке легких / Д. Бослер // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- C.104-107.

Жумакаева, А.Н. Изучение влияния напитка «balqymyz» на лабораторных мышах / А.Н. Жумакаева, К.Елдарова //«М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.108-111.

Жанабекова, Ж.Ш. Гельминтерге шалдыққан қой еттерін ветеринариялық-санитариялық сараптау // Ж.Ш. Жанабекова, Р.Б.Тлеулесов // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.111-114.

Жұмаш,Т.Е. Елімізде бөдене шаруашылығының дамуы / Т.Е. Жұмаш, Д.К. Жанабаева, Д.К Майер // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.114-116.

Жұмахмет, Н.М. 2022 жыл бойынша құс тұмауының эпизоотиялық жағдайын талдау / Н.М Жұмахмет // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.116-119.

Иса, Ұ.С. Балқаш көлінен алынған балықтардыңинвазиялық аурулары кезінде ветеринариялық-санитарлық сараптау/ Ұ. Иса,А.К. Инирбаев //  «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.120-122.

Исабаева, А. А. Дерматомикозды емдеу барысында саңырауқұлақтарға қарсы препараттарды тиімді қолдану / А.А.Исабаева, Г.А. Байкадамова // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.122-125.

Каиргельдина, Б.Д. Сиырлардың жасырын эндометритін төлдеуден кейінгі күндеріне байланысты балау / Б.Д. Каиргельдина, И.Т.Джакупов //  «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.125-128.

Касенов, К.М. Солтүстік Қазақстан облысындағы шаруашылықтарындағы қой гастро-интестиналды нематодаларының антгельминттік резистенттігін бағалау / К.М. Касенов, А.Е. Усенбаев // « М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.129-133.

Құрманғалиев, Е.Е. Аспаптық және биофизикалық әдістермен сиырлардың буаздылығын диагностикалау нәтижелері // Е.Е. Құрманғалиев И.Т. Джакупов // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.133-135. 

Курманов, Т.К. Влияние экструдированных кормовых добавок на мясную продуктивность овец в КАТИУ имени Сакена Сейфуллина // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19» ,посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.135-138.

Муратов, Р.Б. Жамбыл облысының шаруашылықтарында жылқының сальмонеллездік іш тастауы бойынша алдын алу шаралары / Р.Б. Муратов, Е.Е. Мұханбеткалиев // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.139-142.

Мурзахметова, Д.М. Изучение влияния фитокомпозиции на некоторые показатели обмена веществ у кошек, больных гепатозом / Д.М Мурзахметова //«М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.142-145.

Мусаева, М.М. Теміртау қаласы маңындағы жекелеген су қоймалары балықтарының қауіпсіздігін санитарлық-экологиялық бағалау / М.М. Мусаева, Ж.Ш. Адильбеков // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.146-149.

Мылытықбаева, Г.А. Мысықтардағы созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінің ерте диагностикасы / Г.А.Мылытықбаева, А.А. Терлікбаев //«М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.149-152.

Нахатова, Н.Қ. Рационында цеолитті қолданған кезде тауықтардың етін ветеринариялық-санитариялық сараптау / Н.Қ. Нахатова // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.153-155.

Ромазанова, А.Ж. Перспективы применения клеевых композиций в абдоминальной хирургии собак и кошек / А.Ж. Ромазанова // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.155-157.

Рахимжанова, Д.Т. Жоғары өнімді сиырлардағы зат алмасу бұзылулардың биохимиялық көрсеткіштері /Д.Т. Рахимжанова, Н. Сапарбек // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.157-159.

Сейсенбаев, Н.Ж. Жылқы сақауын емдеу шараларының тиімділігі / Н.Ж. Сейсенбаев // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.160-162.

Шамгалиева, А.Б. Рентгенодиагностика және қандағы көрсеткіштер арқылы әр түрлі тұқымдағы иттерде пневмония ауруын балау / А.Б.Шамгалиева, А.А. Терликбаев // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.162-166.

Диагностика и терапия субклинического мастита у овцематок /А.Ю. Алиев, Б.Б. Булатханов А.Г. Чураев, Ю.Х. Зулпукаров // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- Б.166-169.

Гофман, А.А. Влияние настойки прополиса на показатели крови цыплят-бройлеров / А.А. Гофман // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.169-172.

Задорожная М.В. Альтернатива антибиотикам при лечении кишечных инфекций в бройлерном птицеводстве / М.В.Задорожная // «М. А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.172-174.

Лыско, С.Б. Профилактика распространения респираторного микоплазмоза птиц при искусственном осеменении / С.Б. Лыско // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.175-177.

Сунцова, О.А. Чувствительность культур микроорганизмов, выделенных на птицефабриках сибирского региона, к антибактериальным пре­паратам/ О.А.Сунцова //« М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.178-180.

Туремский, С.А. Экологическая обстановка исследуемой территории и влияние на биоценоз / С.А.Туремский, О.Г. Петрова // «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.181-183.

Ханхасыков, С.П. Содержание некоторых тяжелых металлов в легких, желудке и кишечнике собак в зависимости от возраста и территории обитания в городе УЛАН-УДЭ / С.П. Ханхасыков /  «М.А. Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана» - 2023.- Т.I, Ч.II.- С.183-185.