Главная / Секция: Перспективные исследования в селекции и генетике сельскохозяйственных растений
Секция: Перспективные исследования в селекции и генетике сельскохозяйственных растений

Ғабдола, Ә.Ж. Ноқат – Солтүстік Қазақстан үшін перспективалы дақыл / Ә.Ж. Ғабдола // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 99-101.

Әшірбекова, І.Ә. Қазақстанда майбұршақ дақылының таралуы және жәй – күйі / І.Ә. Әшірбекова З.Т. Тлеулина // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 102-106.

Жұмаділұлы, А. Отандық және шетелдік тары (рanicum miliaceum l.) Сорт үлгілерін талдауда ssr макерлерін пайдалану / А. Жұмаділұлы // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 106-108.

Гаджимурадова, А.М. Изменение уровня белков в экстрактах листьев картофеля в условиях вирусного заражения / А.М. Гаджимурадова, И.В. Киргизова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 109-111.

Грязнова, Е.А. Корреляция и детерминация между основными хо-зяйственно-ценными признаками у люпина / Е.А.Грязнова, С.П.Кузьмина // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 111-114.

Жаздық бидай сорттарының модельдік құрғақшылық-ыстық жағдайында құрғақшылыққа төзімділігі / Д.М. Есенбаева,Г. Тұрғанбай, Н.А. Әлімтай, Ә.М. Сейтжан // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 114-118.

Ещанова, Г.Ж. Ақтөбе облысында тамшылатып суару негізінде қарбыз өсірудің тиімді әдістері / Г.Ж. Ещанова // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 118-122.

Кузьмина, С.П. Наследование продолжительности периода «всходы - цветение» и размера семян у нута (CICER ARIETINUM L.) / С.П. Кузьмина // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 123-127.

Nazarov, Kh. Significance of the simmyt и icarda materials for corn breeding in Uzbekistan / Kh. Nazarov // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - P. 127-128.

Таирбергенов, Ю. А. Астана ботаникалық бағы аумағындағы ағаш-бұта өсімдіктерінің коллекциялық қоры / Ю.А. Таирбергенов, Н.Қ. Қуанышбаев, Ә.Б. Өмірзақ // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». - 2023. - Т.I, Ч.I. - Б. 129-132.

Середа, Г.А. Новый среднеспелый сорт яровой мягкой пшеницы карагандинская 60 / Г.А.Середа, С.Г. Середа, Т.Г. Середа // «М.А.Гендельманның 110 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 19» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 19», посвященной 110 - летию М.А. Гендельмана». – 2023. - Т.I, Ч.I. - C. 133-134.