Главная / Секция: Перспективные направления развития научных исследований в области сельскохозяйственной биотехнологии и животноводства
Секция: Перспективные направления развития научных исследований в области сельскохозяйственной биотехнологии и животноводства

Бабашева Н.З.  Использование экструдированных кормов в кормлении молодняка голштинской породы/ Н.З. Бабашева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 126-128

Байлина Г.Ж. Молочная продуктивность и состав молока коз зааненской породы/ Г.Ж. Байлина//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 129-131

Әнуарбекова Д.М. Инкубационные показатели яиц при использовании принудительной линьки родительскго стада/ Д.М. Әнуарбекова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 131-133

Жәумітова Н.Н. Сиыр сүтінен сүт қышқылды бактерияларды бөліп алу және идентификациялау/ Н.Н. Жәумітова, Г.М. Отепова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 133-135

Ибатуллинов Д.Б. Экструдталған  азық  қоспасының бұқашықтардың өсуі мен дамуына әсері/ Д.Б. Ибатуллинов//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 135-138

Uzak I. Influence of the extruded additive on the milk productivity of cows/ I. . Uzak//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Р. 138-140

Курмашева А.К. Использование слитых рекомбинантных белков в серо-диагностике бруцеллеза/ А.К. Курмашева, Б.Қ. Іңірбай//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 140-143

Молдахметова М. AL KARAL жемшөп қоспасының солтүстік қазақстан жағдайында әлсіреген қойларға әсері/ М. Молдахметова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 143-145

Сәкен А.А. Импортталған голштин тұқым сиырларының сүт өнімділігі және гематологиялық көрсеткіштері/ А.А. Сәкен//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 145-148

Сламия М. Қоңыр су азықтық қоспа продуценттері ашытқысының тазалығы мен морфологиялық қасиеттерін талдау/ М. Сламия//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 148-151

Сыдыкова А.Р. Шаруа қожалықтарында dеlaval сауын роботтарын қолдану/ А.Р. Сыдыкова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 151-153

Шалхыманова Ф.  Импортталған голштин тұқым сиырларынан алынған бұзаулардың өсіп-дамуы/ Ф.  Шалхыманова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 153-157

Шарипова Г.Ф. Влияние обеспеченности рационов протеином и обменной энергией на содержание жира и белка в молоке/ Г.Ф. Шарипова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 157-161

Шеруова Е. TRICHINELLA SPP. личинкаларын балауда қолданылатын «ГАСТРОС-12М»  аппаратының тиімділігі мен артықшылықтары/ Е.Шеруова, А. Жұмат, Ж. Байболин, З. Тоқанова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 161-165

Шигерова Н.А. Показатели молочной продуктивности и репродуктивность коров голштинской породы в условиях тоо «молочная ферма «айна»/ Н.А. Шигерова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 165-168

Аққаир Б. Ж. Оценка воспроизводительной способности бычков казахской белоголовой породы по обхвату мошонки/ Б. Ж. Аққаир//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 168-170

Актаева С.А. Субстратная специфичность кератинолитического штамма  bacillus a5.3/ С.А. Актаева, К.К. Балтин //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 171-174

Искакова И.Т. Гибридизация иммуных спленоцитов с клетками миеломы линии sp2/o-ag14/ И.Т. Искакова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 174-176

Исмайлова А.Ж. Сауын сиыр сүттілігі мен сүтінің сапасына цеолитті қосындының әсері/ А.Ж. Исмайлова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б.177-179

Матакбаев Д.А. Использование технологии vytelle для определе-ния бычков с низким показателем остаточного потребления кормов в условиях тоо «шалабай»/ Д.А. Матакбаев//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 180-183

Тилепова  А.К. Применение технологии vytelle (growsafe) при оценке казахской белоголовой породы/ А.К. Тилепова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 183-186

Шарапатов Т.С. Особенности использования новоалтайской породы в табунном коневодстве/ Т.С. Шарапатов//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 186-188

Абдрахманова Г.К. Алма ағаштарының in vitro жағдайына енгізу/ Г.К. Абдрахманова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 188-189

Абдуллаева У.Т.  Культурная компетенция преподователя/ У.Т.Абдуллаева //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 190-191

Адильбекова Э.К. ДНҚ-технологиясы арқылы ауыл шаруашылығы малдарын бағалау/ Э.К. Адильбекова, Н.Т. Абдиева // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 192-194

Арын Б.Е. Жеке қосалқы шаруашылықтың жай-күйін талдау/ Б.Е. Арын//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 194-197

Джамбуршина Д.Г. MEDICAGO SATIVA өсімдігі биологиялық белсенді заттардың құнды көзі ретінде/ Д.Г. Джамбуршина, Е.А. Мальчевская //   «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 198-201

Мухаметжарова И.Е. Молочная продуктивность овец казахской кур-дючной полугрубошерстной породы в зависимости от возраста/ И.Е. Мухаметжарова, Г.К. Долдашева, Д.К. Ибраев//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 201-203

Қалкен К. Инкубациялық жұмыртқалардың шығымдылығына сақтау мерзімінің әсері/ К. Қалкен, Д.Т. Сенкебаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 203-205

Хамитова Т.О. Өсімдік сығындыларын пайдаланып, металл нанобөлшектерін синтездеу және зерттеу/ Т.О.  Хамитова, М.С. Жүніс ,  А.С.  Жұмабекова , Д.Е. Сыздыкова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 206-207

Амангелдиева А.А.  Использование ssr-маркеров для идентификации и оценки генетической однородности исходного материала сахарной свеклы/ А.А. Амангелдиева, Л.К. Табынбаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 207-211

Аманжолова М.Ж.  Получение рекомбинантной эндонуклеазы crispr/cas системы для использования в диагностике/ М.Ж.Аманжолова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 211-214

Кан Ю.В. Перспективы развития методов определения жерёбости на ранних стадиях/ Ю.В. Кан//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 214-216

Минахметова З.Р.  Роль овцеводства в подъеме благосостояния  сельского населения/ З.Р. . Минахметова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 216-219

Осербаева А.М. Еділбай аналықтарының төлдегіштік қасиеттері мен сүттілік көрсеткіштерін анықтау/ А.М. Осербаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 219-221

Рысбек А. Сүт сарысуынан жаңа өнім алу биотехнологиясы/ А. Рысбек//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - Б. 222-225

Шпинёва Ю. А. Выделение, идентификация и  культивирование молочнокислых бактерий / Ю. А. Шпинёва, А.Н. Абдуллаева, А.К. Кирибаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.III. - С. 225-227