Главная / Секция: Земледелие и растениеводство
Секция: Земледелие и растениеводство

Кусаинова М.Е. Айдарбекова Т.Ж. Ақмола облысы шоқылы-жазық аймағы жағдайында бастапқы тұқым шаруашылығында рұқсат етілген жаздық бидай сорттарының өнімділігі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.3-6

Биғараев О., Қабылұлы А.Д. Түркістан облысы жағдайында альготыңайтқыштарды сипаттау // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Казақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.6-8

Асабаев Б., Костаков А. К. Испытание сортов дыни высокопродуктивных и устойчивых к комплексу болезней // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.8-12

Қостақ Олжас, Махмаджанов С. П. Жоңышқаның құрғақшылыққа және топырақтың орташа сортаңдануына төзімді сорттары мен үлгілерін іріктеу // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.12-15

Үмбетаев И. Сортаң топырақты жерлерге, тиімді соршаю мөлшерлері және мерзімдері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации - будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.15-17

Арыстангулов С.С., Сертек М.Н. Солтүстік Қазақстанның құрғақ далалы аймағында қонақ жүгері сорттарын таза және ноқатпен қоспа егістігінде көп балауса өнімділігі және малазықтық қоректілігі бойынша салыстырмалы бағалау // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б. 18-20

Байбусенов К.С., Айдарханова Ж. Ақмола облысы, Бурабай ауданы жағдайында жаздық арпа егістіктеріндегі негізгі зиянкестер бойынша фитосанитарлық мониторинг нәтижелері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б. 20-23

Бекенова Ш.Ш. Оңтүстік америкалық қызанақ күйесінің қазақстандағы таралуы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б. 24-26

Гордеева Е.А. Шестакова Н.А. Жанабай А. Сравнительная оценка продуктивности сортов мягкой пшеницы в условиях Северо-Казахстанской СХОС // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 26-30

Дарубаев А.А Алматы облысы жағдайында алманың бактериялық күйік ауруына қарсы вациплант препаратының биологиялық тиімділгі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б. 30-33

Касипхан А. Содержание цинка в растениях яровой тритикале в зависимости от применения минеральных удобрений в условиях Акмолинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1. - С.33-35

Кекілбаева Г.Р., Друскильдинова А.А. Влияние жидких минеральных удобрений на урожайность подсолнечника // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 36-38

Кекілбаева Г.Р., Нұрғожина П.Н. Оңтүстік қара топырақ құнарлылық көрсеткіштерінің антропогенез жағдайында өзгерісі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.38-41

Конысбаева Д.Т., Аралова А.Н. Неинфекционные заболевания тюльпанов в условиях ботанического сада города Нур-Султан // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 42-44

Кузданова Р.Ш., Жайлаубайқызы Н. Қызылорда облысы жағдайында күріш өнімінің қалыптасуына топырақ жағдайлары мен тыңайтқыштардың әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.45-47

Кульжанова С.М., Әшірбекова А. Ақмола облысы аудандарының топырақтарын агрохимиялық бағалау // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.47-50

Кульжанова С.М., Муканова А.Б. Ақмола облысы қызылсуат елді-мекеніндегі күңгірт қара-қоңыр топырағының агрофизикалық қасиеттеріне фитомелиорация әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.50-51

Поклонская Э. Анализ фитосанитарного риска вредного организма -коричневой щитовки (chrysomphalus dictyospermi) // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 52-54

Сарманова Р.С., Исенова А. Распространенные болезни ярового рапса и меры борьбы с ними в условиях Северо-Казахстанской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 54-57

Сарманова Р.С., Сабитова З.Д. Нұр-Сұлтан оранжерия кешені жағдайындағы тропикалық және субтропикалық климаттың оранжерия өсімдіктеріндегі ақ ұлпақты сымырдың зияндылығы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми-Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.57-59

Ақмола облысы Аршалы ауданы «ПХ Аршалы» ЖШС жағдайында жайылымдық жерлердің көктем кезеңіндегі жағдайына сипаттама /Н.А.Серекпаев, А.А.Ногаев, Б.А.Ахылбекова, А.К.Марденова // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.59-61

Ақмола облысы ерейментау ауданы жағдайында жайылымдық жерлердің қазіргі жағдайы мен оларды тиімді басқару жолдары / Серікпаев Н.А., Ноғаев А.А., Есенжолов Д.Г. // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.61-64

Сүлейман М.А. Анализ фитосанитарного риска сициоса угловатого (sicyos angulatus l.) для территории Республики Казахстан // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 64-67

Хасанова Г.Ж. Сравнительная оценка мировой коллекции нута в условиях сухой степи Северного Казахстана // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 67-69

Шестакова Н.А., Гордеева Е.А., Абайкина С.В. Оценка продуктивности сортов сои в условиях Северо-Казахстанской СХОС // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 69-73

Яцюк С.В., Байбусенов К.С., Топарбаева С.Э. Фитосанитарное состояние посевов пшеницы в условиях Северо-Казахстанской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 73-77

Абдыгали Ә. Солтүстік Қазақстанның құрғақ далалы аймақ жағдайында қытай селекциясының перспективті майбұршақ сорттарын зерттеу және бағалау // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.77-79

Ақназарова С. Ақмола облысы топырағының экологиялық жағдайы: Целиноград ауданы мысалында // «Сейфуллин оқулары – 16:Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.79-81

Алдамжарова Н., Сулейменов Е.Т. Қазақстанның оңтүстік-шығыс тау бөктеріндегі ашық қара-қоңыр топырақтың құнарлылық көрсеткіштеріне және күздік бидайдың өнімділігі мен сапасына азот тыңайтқыштарының әсері // «Сейфуллин оқулары – 16:Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.82-85

Амангелді А. Қарағанды облысы Нұра ауданы Щербаков ауылдық округы «Қайнар» ЖШС-нің ұзақ уақыт ауылшаруашылықта қолданылған күңгірт қара-қоңыр топырағының құнарлылық көрсеткіштерінің өзгеруі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.86-89

Анарқұл А., Жанбыршина Н.Ж. Шалғам дақылының тұқым қалыптастыруына натрий гумат өсу реттегішінің әсерін бағалау // Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.89-91

Әбдірахман Н. Солтүстік Қазақстанның құрғақ далалы аймақ жағдайында жұмсақ бидай сорттарын сапасынзерттеу және бағалау // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.91-92

Әкбар А. Түркістан облысының мырзашөл аймағында мақта-жоңышқалы ауыспалы егістігінде мақта көбелегімен күресу шараларын жетілдіру // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С. 93-95

Бакиров Д., Карипов Р.Х. Эффективность возделывания яровой пшеницы на основе сокращённой и нулевой технологии в условиях АО «Акмола-Феникс» Акмолинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.96-99

Бауыржан Ж. Қарабалық тәжірибе станциясы жағдайында тыңайтқыш енгізудің майлы зығыр дақылының өсіп-дамуы мен өнімділігіне әсер і// «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.100-102

Бейсенғали А. «Aқмола-Феникс плюс» ЖШС жағдайында органикалық тыңайтқыштардың бидайдың өсуіне, дамуына, өнімділігі мен оның сапасына әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.102-106

Бисенева А. Влияние азотных удобрений на продуктивность сорта риса Янтарь в условиях Казахстанского Приаралья // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.106-108

Бурибаева А. Әртүрлі топырақтардың феруланың биохимиялық ерекшеліктеріне әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.109 -111

Гаппасова А.Г., Нурманов Е.Т. Биологические особенности выращивания горчицы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.111-115

Ғабдола Ә., Жанбыршина Н.Ж. Ақмола облысы жағдайында жаздық арпаның құрғақшылыққа төзімді сорттарын зерделеудің маңызы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.115-117

Енбеков Д. Гельминтоспориоз – как прогрессирующая болезнь пшеницы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.117-120

Ерғара Ғ. Регулирование численности вредителей на старовозрастных посевах сеянных многолетних трав путем применения агротехнических мер борьбы в условиях Акмолинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.120-122

Ермекбаев Б. Мақта-жоңышқа ауыспалы егісінің мақта өнімділігіне әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.122-125

Жақсыбай А. С.Cейфуллин aтындaғы ҚAТУ ғылыми-тәжiрибелiк кaмпуcы жaғдaйындa жaздық қaтты бидaй өнiмдiлiгiне cебу мөлшерiнiң әcерi // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.125-127

Ильясова А. Солтүстік Қазақстан облысының кәдімгі қара топырағында дақылдарды оңтайландырып минералды қоректендірген жағдайдағы жаздық бидайдың өнімділігі мен сапасы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.128-130

Исатаева Ж. Топырақ зиякестері және оларға пестицидтердің әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.130-133

Канапин Ч. Сорные растения на посевах нута (Cicer Arietinum l.) и меры борьбы с ними // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.133-136

Кошжанова Ф. Ноқат дақылының тұқымының Ақмола облысы жағдайындағы өнгіштігі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.136-138

Кусаинова Д., Cулейменова З.Ш. Влияние бактерии Bacillus subtilis против фузариоза колоса пшеницы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.139-141

Қойшыбай А. Алматы облысы жағдайында әр түрлі даму сатысында азот тыңайтқыштарын енгізуге байланысты күздік бидайдың өнімділігі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.141-145

Қыдырбаева М. Астана қаласының қатты тұрмыстық қалдықтар ескі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.145-148

Мавлонова М. Орталық Қазақстан жағдайында пайза өнімділігінің қалыптасуы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.148-150

Макущенко А. Биологические особенности чечевицы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.150-153

Макущенко П. Отношение чечевицы к азотному питанию // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.154-157

Маханова М. Влияние фунгицидов на болезни чечевицы в условиях лесостепной зоны Акмолинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.157-160

Махат Р., Жанбыршина Н.Ж. Солтүстік Қазақстанның құрғақ далалы аймақ жағдайында қатты бидай сорттарын зерттеу және бағалау / «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.161-163

Муратхан Б. Сoлтүcтік қaзaқcтaн жaғдaйындa жaздық бидaйды зиянкecтeр кeшeнінeн қoрғaу жәнe oлaрдың дaқылдың өнімділігінe әceрі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.163-166

Оразбекова Н. Топырақты ауыр металдардан тазарту шін фиторемедиацияны қолдану // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.166-168

Рамазанова Д.Т. Изучение и оценка продуктивности сортообразцов нута индийского происхождения в условиях Акмолинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.168-170

Рахманов И. Жаздық жұмсақ бидайдың Қарабалық 90 сортының өнімділігіне минералды тыңайтқыштардың әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.171-173

Сарбасова Н.А. Результаты оценки перспективных сортов сои китайской селекции в условиях Акмолинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.173-176

Сембай А. Влияние минеральных удобрений на урожай зеленой массы кукурузы на светло-каштановых почвах Алматинской области // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.176-178

Табыс Ж. Физиологиялық және биохимиялық үрдістерге топырақтың радиобелсенділігінің әсері // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.178-181

Тилейхан А. Устойчивость сортов яровой пшеницы к болезням в условиях Северного Казахстана // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.182-185

Уразымбетова Ж. Қазақстанның шуалқабында өнеркәсіптік қарасораны өсіру // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.186-187

Шаймен К. Оценка состояния плодородия темно-каштановой почвы AO «Aкмoлa-Фeникc» Цeлинoгpaдcкoгo paйoнa Aкмoлинcкoй oблacти // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.187-190

Шаймерден Б. Ақмола облысы Бурабай ауданының «Ақылбай» АШК жағдайында септориозауруымен залалдануына байланыстыжаздық бидайдың өнімділігі мен сапасы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - Б.190-192

Шатаева Д., Хамзина Б.Н., Нурманов Е.Т. Качественные показатели семян горчицы // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.192-194

Оразханова М.А., Полежаев С.Н., инженер-исследователь, Ибатаев Ж.А Исследование элементного состава скорлупы грецкого ореха и скорлупы сибирского кедрового ореха // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука, новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.І, Ч.1 - С.195-197