Главная / Секция: Естественные и математические науки
Секция: Естественные и математические науки

Абельдина Ж.К, Бенкс А., Исмагулова Б. Измерение теплоемкостей тел // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - С. 361-364

Асқаров І., Бейсебай П.Б. Жылу конвекциясының үш өлшемді теңдеулерінің шешіміне арналған сандық алгоритмдерін зерттеу // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - Б.364-366.

Ділдабек И.Б., Бейсебай П.Б. Ерікті конвекцияның айқындалмаған итерациялық айырымдық сұлбасының зерттелуі // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - С. 367-370

Ибраев Т. Кодирование информации с помощью кода Хэмминга // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - С. 370-372

Мухамеджанов Н.Об обнаружении ошибок при помощи кода Хэмминга //«Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - С. 372-373

Березина Н.В Топология вселенной // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - С. 374-375

Сапаржанова Л Статистикалық мәліметтердің кестелік тәсілдерінің көрінісі // «Сейфуллин оқулары – 16: жаңа формациядағы жастар ғылыми – қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = материалы международной научно-теоретической конференции «сейфуллинские чтения – 16: молодежная наука новой формации – будущее казахстана. - 2020. - Т.II. - Б. 375-378

Ибраев Е. Екінші ретті қисықтардың өндірістерде қолданбалары // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - Б. 378-381

Халимов А., Орынбасар А., Якупов Б. Антиоксиданты в борьбе с вирусами // «Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 16: Молодежная наука новой формации – будущее Казахстана. - 2020. - Т.ІI. - С. 381-385