Главная / Секция: Современные технологии и инновации в области геодезии, кадастра, рационального земле и природопользования, архитектура и дизайна
Секция: Современные технологии и инновации в области геодезии, кадастра, рационального земле и природопользования, архитектура и дизайна

Абанов К. Применение вегетационных индексов при прогнозе урожайности сельскохозяйственных угодий/ К. Абанов//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 124-125

Айкенова Д. М. Совершенствование методики налогообложения земель населенных пунктов / Д. М. Айкенова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 126-129

Алькенова К.К. ЖҚЗ деректері негізінде солтүстік қазақстан облысының топырақ картасын жасау/ К.К. Алькенова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 130-132

Аманжолов Б. Ж. Разумный способ снижения теплопотерь окон/ Б. Ж. Аманжолов//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 133-134

Амантай І.Ж. Территорияны  экологиялық-ландшафттық негізде ұйымдастыру мәселелері/ І.Ж. Амантай//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 134-136

Амиров К. Характеристика офисной недвижимости города Нур-султан/ К. Амиров//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 137-138

Аубакирова А.Б. Анализ жилищного фонда в казахстане/ А.Б. Аубакирова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 138-141

Башенов А. Жерге орналастырудағы геоақпараттық жүйе/ А. Башенов //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 141-143

Даутова А.С. Ухань қаласының мысалында жеке тұрғын үйді қалыптастырудың сәулеттік-жоспарлау принциптері/ А.С. Даутова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 143-146

Ержан А.Т. Ауыл шаруашылық  мақсатындағы жерлерге ғарыштық мониторингты  жүргізу және оның қазіргі  жағдайы/ А.Т. . Ержан//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 146-149

Еркенов А.М. Анализ и оценка развития процессов опустынивания степных ландшафтов/ А.М. Еркенов// «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 149-151

Әубәкір Ғ.Д. Қызылорда облысының жаңа агроқұрылымдарының жер пайдаланушылықтарының орналастырылуына талдау/ Ғ.Д. Әубәкір //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 151-154

Жалғасбай З.Д. Топырақ эрозиясы жағдайында жерге орналастырудың кейбір мәселелері/ З.Д. Жалғасбай //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 154-156

Жеңіс Қ. Жаңбырлатып суарудың техникалық құралдары мен технологиялары/ Қ. Жеңіс//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 157-159

Жолдыбаев Е.С. Жер кадастрында гаж-технологияларды пайдалануды жетілдірудің негізгі бағыттары / Е.С. Жолдыбаев//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 160-162

Жумабекова А.А. Совершенствование методики ценового зонирования земель населенных пунктов в РК/ А.А. Жумабекова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 162-165

Жумаш А.Е. Развитие социальной инфраструктуры сельских поселений северного Казахстана/ А.Е. Жумаш //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 166-167

Зейнуллина А.Н. Принципы организации зон отдыха в структуре города Нур-султан/ А.Н. Зейнуллина//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 167-168

Каиргожина А.А. Формирования, развитие планировки и застройки сел северного казахстана на современном этапе/ А.А. Каиргожина//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 169-171

Каиржанова А. Архитектурные принципы формирования озелененных пространств в жилых комплексах/ А. Каиржанова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 171-172

Кайдаров А.Ш. Перспективные тенденции развития архитектурной среды сельских поселений/ А.Ш. Кайдаров //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 173-174

Калдыбеков М.К. Мониторинг земель на основе новых технологий/ М.К. Калдыбеков//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 174-177

Лобунец С.В. Технологические и прочностные характеристики фасадных материалов/ С.В. Лобунец //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 177-178

Мамырхан А.М. Қазақстан републикасында жер және өзге де жылжымайтын мүлік объектілерін есепке алу мен тіркеуді жетілдіру/ А.М. Мамырхан //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 179-182

Мергенова А.А. Особенности типологии зданий и сооружений в региональных условиях северного Казахстана/ А.А. Мергенова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 183-186

Мұқанов Б. Қала құрылысы қызметінде 3d технологияларды қолдану тәжірибесі мен болашағы/ Б. Мұқанов//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 186-188

Мырза Е. Автомобиль жолдарының құрылысы және оның қоршаған ортаға кері әсері/ Е. Мырза //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 189-191

Нығмет А. Тәуелсіз қазақстанның жер заңнамасының қалыптасуы мен дамуы/ А. Нығмет //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 191-192

Нысанбаева А. Спорттық ғимараттарды трансформациялау/ А. Нысанбаева // «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 193-194

Пономарева Е. П. Современные решения операционого блока многопрофильных больниц/ Е. П. Пономарева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 195-198

Рамазанова Н. Особенности кадастровой и рыночной стоимостей объектов/ Н. Рамазанова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 199-201

Сагандыков Т. М. Влияние этажности застройки на городской ландшафт и их оптимальное сосуществование/ Т. М. Сагандыков//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 201-203

Султанаева З.З. Принципы энергоэффективной архитектуры и проек-тирования экологических градостроительных образований/ З.З. Султанаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 203-205

Төлемісова М.М. Маңғыстау облысының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерінің пайдалануын талдау/ М.М. .Төлемісова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 205-209

Турсынаева Ж.Е. Ауыспалы егіс территориясын эрозияға қарсы ұйымдастыру ерекшеліктері мен тәртібі/ Ж.Е. Турсынаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 209-212

Тынышбаев Ж.Т. Точное геопозиционирование с помощью gps приемников в сельском хозяйстве/ Ж.Т. Тынышбаев, Е. Райев//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 212-215

Усипбаев Р. Модель формирования архитектурной среды до-школьных учреждений на примере г. Нур-султан/ Р. Усипбаев//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 216-217

Хаджимұқан Ш.М. Информационное обеспечение внутрихозяйственного землеустройства/ Ш.М. Хаджимұқан// «Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 217-219

Хадыс А. Жайылымдық мал шаруашылығының ерекшеліктері/ А. Хадыс//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 219-221

Амирбекова А.А. Использование цифрового моделирования зданий в реновации жилой застройки/ А.А. Амирбекова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 221-222

Асылхан Н. Тұрғын үй сәулет шешіміне ыстық климаттың әсері/ Н. Асылхан//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 222-224

Байдрахманова М.Г. Анализ малоэтажных жилых комплексов на примере города Павлодар/ М.Г. Байдрахманова //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 225-227

Инкаров Д.С. Современные направления кадастровой и землеустроительной деятельности при выполнении земельно-кадастровых работ/ Д.С. Инкаров //«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 227-230

Kuanyshbek T.K. Methodology of geodetic control of civil engineering objects/ T.K. Kuanyshbek//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Р. 230-232

Мусайф Г. Разработка матрицы ошибок для пространственно-временного анализа землепользования/почвенного покрова целиноградского района акмолинской области/ Г. Мусайф//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 232-234

Шаймерденова А.К. Современные проблемы в сфере реализации кадастровых отношений/ А.К. Шаймерденова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 234-237

Шакенова Ж.К. Опустынивание земель: фактор природный и человеческий/ Ж.К. Шакенова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 238-240

Алдияр А.Е. Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлері/ А.Е. Алдияр, А.Н. Тәжітай, М.С. Жұматаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 241-242

Шайтура С. В. Перспективные геоинформационные сервисы на базе робототехнических комплексов/ С.В. Шайтура, И.А. Байгутлина, В.Ю. Замятин, П.А. Замятин//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 264-267

Балаганова Ж.М. Космический мониторинг состояния деградации почв туркестанской области/ Ж.М. Балаганова//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С.  246-250

Жуматаева М.С. Геоақпараттық (гаж) жүйелерді пайдалану арқылы ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану/ М.С. Жуматаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 250-252

Жумаш Е. Геоинформационные технологии их использование при ведении земельного кадастра/ Е. Жумаш, М.С. Жуматаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 252-253

Загребельный Т.  Геоэкологическая оценка аграрного землепользова-ния в алтайском крае/ Т. Загребельный, Д. Репенёк//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 254-257

Иманбаев А.Т. Геодезические работы при проектировании автомобильной дороги/ А.Т. Иманбаев, Л.А. Пронина//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 257-259

Серикбаева Д. Жерді пайдалану жүйесінде жерді түгендеудің маңызы/ Д. Серикбаева, М.С. Жуматаева//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Б. 259-260

Khairanov T.A. Research and development of technical means for collecting oil products from the surface of water bodies/ T.A. Khairanov, D.D. Tursynaly//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары  = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - Р. 261-263

Шайтура С. В. Перспективные геоинформационные сервисы на базе робототехнических комплексов/ С.В. Шайтура, И.А. Байгутлина, В.Ю. Замятин, П. А. Замятин//«Сейфуллин оқулары – 18: « Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-практической  конференции «Сейфуллинские чтения – 18: « Молодежь и наука – взгляд в будущее» - 2022.- Т.I, Ч.IV. - С. 264-267