Басты бет / Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары
Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары
Білім беру бағдарламаларының атауы
1 6B02101 Дизайн
2 6B04088(1)  Агроэкономика
3 6B04102 Қаржылық аналитика
4 6B04103 Бизнесті басқару және кәсіпкерлік
5 6B04104 Digital маркетинг
6 6B04105 Заманауи бизнес экономикасы
7 6B04106 Бухгалтерлік есеп, аудит және салық консалтингі
8 6B05101 Ауылшаруашылық биотехнология
9 6B05102 Биотехнология
10 6B05103 Биология
11 6B05201 Табиғат пайдалану
12 6B05202 Агроэкология
13 6B06101 Бағдарламалық инженерия
14 6B06102 Бизнес-информатика
15 6B06103 Компьютерлік инженерия
16 6B06104 DevOps инжиниринг
17 6B06115 Цифрлық агрожүйелер мен кешендер
18 6B06201 Телекоммуникациялық желілер және жүйелер
19 6B06202 Радиотехника және электроника
20 6B07101 Жылу энергетикалық инженерия
21 6B07102 Электр энергетикасы
22 6B07103 Электротехникалық инженерия
23 6B07104 Технологиялық машиналар және жабдықтар
24 6B07105 Механикалық инженерия
25 6B07106 Көлік, көлік техникасы және технологиялар
26 6B07107 Ауылшаруашылығындаэкоинженерияжәне жылу газбен жабдықтау, желдету
27 6B07108 Процестер мен өндірістің автоматтандыру және энергия тиімділігі
28 6B07111 Автокөлік құралдарының техникалық сервисі (өндірістік оқыту шебері)
29 6B07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы
30 6B07301 Сәулет
31 6B07302 Геодезия және картография
32 6B07303 Кадастр
33 6B07304 Жерге орналастыру
34 6B07306 Геокеңістіктегі цифрлық геодезия
35 6B07501 Стандарттау,сертификаттау және метрология
36 6B08101 Агрономия
37 6B08102 Селекция және тұқым шаруашылығы
38 6B08103 Топырақтану және агрохимия
39 6B08104 Фитосанитарлық қауіпсіздік
40 6B08105 Озық агрономиялық ғылым
41 6B08106 Агротехнология
42 6B08201 Мал шаруашылығы
43 6B08301 Аңшылықтану және аң шаруашылығы
44 6B08302 Ландшафты дизайн және көгалдандыру
45 6B08303 Қорғанышорман өсіру
46 6B08401 Аквакультура және су биоресурстары
47 6B08701 Агроинженерия
48 6B08702 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру
49 6B09101 Ветеринариялық қауіпсіздік
50 6B09102 Тағам қауіпсіздігі
51 6B11301 Көліктегі логистика
52 6B11302 Жол қозғалысы қауіпсіздігі және ұйымдастыру