Президенттік стипендия

Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары арасында күнтізбелік жылға бөлу Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің бұйрығымен жүргізіледі.

Стипендия күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне мемлекеттік тапсырыс негізінде де, ақылы негізде де барлық оқу кезеңінде тек "өте жақсы" (А, А -) оқитын 3-курс студенттері тағайындалады.

Стипендия білім алушылардың келесі санаттарына тағайындалады:

Стипендияларды тағайындау кезінде үміткерлерді іріктеу Жоғары тұрған критерийлерге сәйкес жүзеге асырылады. Тең жағдайларда басымдыққа ие:

Президенттік стипендияны тағайындау үшін кандидатураларды факультет кеңестері, деканаттардың, кафедралардың, қоғамдық бірлестіктердің ұсынуы бойынша немесе өзін-өзі ұсыну арқылы ұсынады. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті КеАҚ білім алушыларының Президенттік стипендияны тағайындау туралы 02.2031-2019  СМЖ «Президенттік стипендияны тағайындау туралы Ережесінде көрсетілген.

Үміткер "Platonus"ААЖ (Нұсқаулық) жеке кабинеті арқылы Президенттік стипендияға конкурсқа өтініш береді, электрондық құжаттарды тіркей отырып: факультеттен мінездеме; атаулы дипломдар, грамоталар, алғыс хаттар, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін және университеттің қоғамдық және спорттық өміріне қатысуын растайтын сертификаттар; бүкіл оқу кезеңіндегі транскрипт; жеке куәліктің көшірмесі.

Конкурсқа қатысушылардың құжаттары факультеттердің ғылыми кеңесінде қаралады, содан кейін кандидатуралар университеттің Ғылыми кеңесінде бекітіледі. 

Шәкіртақыны тағайындау университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректор бұйрығымен жүзеге асырылады.

Президенттік стипендия қысқы және жазғы емтихан сессияларының нәтижелері бойынша тағайындалады.

Президенттік стипендия факультет кеңесі мен университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі бойынша бір адамға бірнеше мәрте тағайындалуы мүмкін.

Стипендияларды төлеу тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде ай сайын жүргізіледі.