Басты бет / Оқыту / Докторантура
Докторантура

Құрметті докторанттар!

Еңбек нарығының, жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және үздік әлемдік тәжірибелеріне сәйкес келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу мақсатында «С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ заманауи басқару жүйесін, оқытудың инновациялық технологияларын енгізді, материалдықтехникалық базасы бар, өндіріспен, жұмыс берушілермен, ғылыми институттармен және орталықтармен өзара іс-қимылдың тиімді жүйесін орнатты, озық ғылыми базаны қалыптастырды.

Бұл бетте Сіз өзіңіздің академиялық қызметіңізге қатысты ақпаратпен танысуға мүмкіндігіңіз бар.

 

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыты және іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығы мен пәндерді тереңдетіп оқыту бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласы болып табылады. PhD докторантура Болон процесінің халықаралық талаптарына сәйкес ғылыми педагогикалық мамандарды даярлау процесін қамтиды.

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ PhD докторантурасы білім беру бағдарламаларының 23 тобы бойынша лицензиясы бар.

PhD докторантураның білім беру бағдарламалары топтарының тізімі:

D008 Кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау

D072 Менеджмент және басқару

D070 Экономика

D073 Аудит және салық салу

D074 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

D075 Маркетинг және жарнама

D094 Ақпараттық технологиялар

D098 Жылу энергетикасы

D099 Энергетика және электр техника

D103 Механика және металл өңдеу

D104 Көлік, көліктік техника және технологиялар

D100 Автоматтандыру және басқару

D111 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

D122 Сәулет

D123 Геодезия

D128 Жерге орналастыру

D130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

D131 Өсімдік шаруашылығы

D132 Мал шаруашылығы

D133 Орман шаруашылығы

D136 Автокөлік құралдары

D135 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

D138 Ветеринария

 

Докторантураға қабылдау ережелері жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларымен жүргізіледі (ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығы). http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650

Элективті пәндер каталогы

8D014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау

8D01401  Техникалық және кәсіптік білім берудегі менеджмент


8D031 Әлеуметтік ғылымдар

8D04101  Агроөнеркәсіптік кешендегі менеджмент

8D04102  АӨК экономика және ұйымдастыру

8D04103 Халықаралық стандарттарға сәйкес есеп және аудит

8D04104 - «Бизнестегі қаржылық инновациялар» (1)

8D04105 Маркетинг


8D061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

8D06101  Үлкен деректер аналитикасы

8D06102  Жүйелік инженерия

8D06103  Бизнес-процестерді моделдеу және оңтайландыру


8D071 Инженерия және инженерлік іс

8D07105  Механикалық инженерия

8D07107  Техникалық жүйелерді басқару


8D072 Өндірістік және өңдеу салалары

8D07201  Тамақ өнімдерінің технологиясы


8D073 Сәулет және құрылыс

8D07302  Геодезия

8D07304  Жерге орналастыру


8D075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)


8D081 Агрономия

8D08101  Ауыл шаруашылығы дақылдарының генетикасы және селекциясы

8D08102  Органикалық егіншілік

8D08103  Өсімдіктер қоректенуінің және тыңайтқыш қолданудың ғылыми негізі


8D082 Мал шаруашылығы

8D08201  Жануарлар туралы ғылым


8D083 Орман шаруашылығы

8D083 Орман шаруашылығы


8D087 Агроинженерия

8D08701 Агроинженерия

8D08703  Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру


8D091 Bетеринария

8D09102  Мал өнімнің санитариялық экологиялық қауіпсіздігі

Құжаттар
Анықтамалық-жолсілтеушісі
2023-2024 оқу жылында 2-5 курс үшін ақылы оқыту құнының прейскуранты
2023-2024 оқу жылында 1 курс үшін ақылы оқыту құнының прейскуранты