Басты бет / Ғылым / Ғылыми жаңалықтар / Ғылыми конференциялардың жинақтары
Ғылыми конференциялардың жинақтары
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің экономикалық факультетінің 60 жылдығына арналған «Жаңа болмыс жағдайында экономика және қоғам» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары
«М.А. ГЕНДЕЛЬМАННЫҢ 110 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «СЕЙФУЛЛИН ОҚУЛАРЫ – 19» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ

I том , І бөлім

Секция: Ауыл шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы мәселелерін шешудің ғылыми тәсілдері және климаттың өзгеруі жағдайында топырақ құнарлылығын арттыру жолдары

Секция: Ауыл шаруашылығы өсімдіктері селекциясы мен генетикасындағы озық зерттеулер

Секция: Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін қорғаудағы инновациялық технологиялар

Секция: Қазіргі заманғы инновациялық өндіріс технологиялары және өнім сапасын басқару

I том , ІI бөлім

Секция: Цифрландыру, автоматтандыру жағдайында агроөнеркәсіп кешенін (АӨК) трансоформациялау және интеллектуалдық ауыл шаруашылығы

Секция: Пайдалануды, кызмет көрсетудің өзекті мәселелері және көлік логистикасы

Секция:  Ветеринариялық қаупсіздіктің қазіргі мәселелері

Секция:  Биотехнологияның және мал шаруашылығының өзекті мәселелері

I том , ІII бөлім

Секция: Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулер

Секция: Қазіргі әлемдегі математика және ақпараттық ғылымдар

I том , ІV бөлім

Секция: Сəулет жəне геодезияның тұрақты дамуы үшін кеңістік-уақыт талдауының рөлі

Секция: Жаһандық сын-қатерлер мен интеграция жағдайындағы аграрлық экономика

Секция: Табиғи ресурстарды тұрақты басқару

I том , V бөлім

Секция: Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру,мәселелер және даму перспективалары

Секция: Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

II том , І бөлім

Секция: Ауыл шаруашылығы,өсімдік шаруашылығы мәселелерін шешудің ғылыми тәсілдері және климаттың өзгеруі жағдайында топырақ құнарлығын арттыру жолдары

Секция: Ауыл шаруашылығы өсімдіктері селекциясы мен генетикасындағы озық зерттеулер

Секция: Ауыл шаруашылығы өсімдіктерін қорғаудағы иннавациялық технологиялар

Секция: Қазіргі заманғы инновациялық өндіріс технологиялары және өнім сапасын басқару

Секция: Цифрландыру, автоматтандыру жағдайында агроөнеркәсіп кешенін (AӨҚ) трансформациялау  және интеллектуалдық ауыл шаруашылығы

Секция: Пайдаланудың, қызмет көрсетудің өзекті мәселелері және көлік логистикасы

Секция: Ветеринариялық қауіпсіздіктің қазіргі мәселелері

Секция: Биотехнологияның және мал шаруашылығының өзекті мәселелері

Секция: Әлеуметтік және Гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулер

Секция: Қазіргі әлемдегі математика және ақпараттық ғылымдар

II том , ІI бөлім

Секция: Ғылымдағы жер туралы инновациялық білім беру тәжірибесі

Секция: Сәулет және геодезияның тұрақты дамуы ушін кеңістік-уақыт талдауының  рөлі

Секция: Жаһандық сын-қатерлер  мен  интеграция  жағдайындағы аграрлық экономика

Секция: Табиғи ресурстарды тұрақты  басқару 

Секция: Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру,мәселелер және даму перспективалары

Секция: Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар


I том , І бөлім

I том , ІI бөлім

I том , ІII бөлім

I том , ІV бөлім

I том , V бөлім

II том , І бөлім

II том , ІI бөлім

«Сейфуллин оқулары-18(2): «XXI ғасыр ғылымы – трансформация дәуірі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

I том , І бөлім

Секция: Климаттың өзгеруі жағдайында егіншілік, өсімдік шаруашылығы және топырақ құнарлылығының өзекті мәселелері

Секция: Ғылыми биологиядағы және ауылшаруашылық өсімдіктерін қорғаудағы инновациялық шешімдер

Секция: Ауылшаруашылық селекциядағы перспективті зерттеулер

Секция: АӨК цифрлық трансформациясы: роботтандыру, цифрландыру және зияткерлік ауыл шаруашылығы жағдайындағы техникалық жарақтандыру

I том , ІI бөлім

Секция: Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі заманауи цифрлық шешімдер мен сапаны басқару: денсаулық пен дұрыс тамақтанудың, соның ішінде балалар мен оқушылардың денсаулығы мен дұрыс тамақтануының өзекті аспектілері

Секция: Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы және мал шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытудың перспективалық бағыттары

Секция: Ветеринариялық  қауіпсіздік тұрғындар  денсаулығының негізі

I том , ІII бөлім

Секция: Жас ғалымдардың қоғамдық – гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулері

Секция: Ғылымдағы компьютерлік және бағдарламалық инженерияның рөлі

Секция: Компьютерлік инженерия мен ІТ – аналитикадағы заманауи ІТ шешімдер

Секция: Геодезия, кадастр, жерді және табиғатты ұтымды пайдалану, сәулет және дизайн саласындағы заманауи технологиялар мен инновациялар

I том , ІV бөлім

Секция: Жаңа климаттық экономика: қазақстан және орталық азия үшін сын - қатерлер мен мүмкіндіктер

Секция: Биоресурстар және экологиялық-климаттық ахуал

Секция: Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру, даму мәселелері мен перспективалары

Секция: Қазіргі әлемдегі телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің рөлі

II том , І бөлім

Секция: Климаттың өзгеруі жағдайында егіншілік, өсімдік шаруашылығы және топырақ құнарлылығының өзекті мәселелері

Секция: Ғылыми биологиядағы және ауылшаруашылық өсімдіктерін қорғаудағы инновациялық шешімдер

Секция: Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы және мал шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытудың перспективалық бағыттары

Секция: Жас ғалымдардың қоғамдық – гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулері

Секция: Заманауи ғылымдағы компьютерлік және бағдарламалық инженерияның рөлі

Секция: Компьютерлік инженерия мен ІТ – аналитикадағы заманауи ІТ шешімдер

Секция: Білім берудің және жаратылыстану – математикалық ғылымдардың қазіргі негіздері

Секция: Геодезия, кадастр, жерді және табиғатты ұтымды пайдалану, сәулет және дизайн саласындағы заманауи технологиялар мен инновациялар

Секция: Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру, даму мәселелері мен перспективалары

Секция: Қазіргі әлемдегі телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің рөлі


I том , І бөлім

I том , ІI бөлім

I том , ІII бөлім

I том , ІV бөлім

II том , І бөлім

«Сейфуллин оқулары-18: «Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

I том , І бөлім

Секция: Егіншілік жүйесін жетілдірудің, өсімдіктерді қорғаудың және топырақтың агроэкологиялық әлеуетінің өзекті мәселелері

Секция: Ауыл шаруашылығы  дақылдарының гендік қоры және селекциясы

I том , ІI бөлім

Секция: АӨК цифрлық трансформациясы: роботтандыру, цифрландыру және зияткерлік ауыл шаруашылығы жағдайындағы техникалық жарақтандыру

Секция: Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі заманауи цифрлық шешімдер мен сапаны басқару: денсаулық пен дұрыс тамақтанудың, соның ішінде балалар мен оқушылардың денсаулығы мен дұрыс тамақтануының өзекті аспектілері

I том , ІII бөлім

Секция: Ветеринариядағы ғылым мен практиканың өзекті аспектілері

Секция: Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы және мал шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытудың перспективалық бағыттары

Секция: Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы жас ғалымдардың ғылыми ізденістері

I том , ІV бөлім

Секция: Ғылым,білім және өнеркәсіптің цифрлық трансформациясының ақпараттық технологиялары

Секция: Білім беру және жаратылыстану-математика ғылымдарының заманауи мәселелері

Секция: Геодезия, кадастр, жерді және табиғатты ұтымды пайдалану, сәулет және дизайн саласындағы заманауи технологиялар мен инновациялар

I том , V бөлім

Секция: Тұрақсыз экономикалық қатынастар жағдайында бизнес-ортаны және қаржы жүйесін басқару

Секция: Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру, мәселелері және даму перспективалары

I том , VІ бөлім

Секция: Қазіргі әлемдегі телекоммуникациялық байланыс  жүйелерінің рөлі

Секция: Климаттың өзгеруі және оның табиғи жүйелер мен қоршаған ортаға әсері

II том , І бөлім

Секция: Егіншілік жүйесін жетілдірудің, өсімдіктерді қорғаудың және топырақтың агроэкологиялық әлеуетінің өзекті мәселелері

Секция: Ауыл шаруашылығы дақылдарының гендік қоры және селекциясы

Секция: АӨК цифрлық трансформациясы: роботтандыру, цифрландыру және зияткерлік ауыл шаруашылығы жағдайындағы техникалық жарақтандыру

Секция: Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі заманауи цифрлық шешімдер мен сапаны басқару: денсаулық пен дұрыс тамақтанудың, соның ішінде балалар мен оқушылардың денсаулығы мен дұрыс тамақтануының өзекті аспектілері

Секция: Ветеринариядағы ғылым мен практиканың өзекті аспектілері

Секция: Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы және мал шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытудың перспективалық бағыттары

II том , ІI бөлім

Секция: Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы жас ғалымдардың ғылыми ізденістері

Секция: Ғылым, білім және өнеркәсіптің цифрлық трансформациясының ақпараттық технологиялары

Секция: Білім беру және жаратылыстану-математика ғылымдарының заманауи мәселелері

II том , IIІ бөлім

Секция: Геодезия, кадастр, жерді және табиғатты ұтымды пайдалану, сәулет және дизайн саласындағы заманауи технологиялар мен инновациялар

Секция: Тұрақсыз экономикалық қатынастар жағдайында бизнес-ортаны және қаржы жүйесін басқару

Секция: Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру, мәселелері және даму перспективалары

Секция: Қазіргі әлемдегі телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің рөлі

Секция: Климаттың өзгеруі және оның табиғи жүйелер мен қоршаған ортаға әсері


I том , І бөлім

I том , ІI бөлім

I том , ІII бөлім

I том , ІV бөлім

I том , V бөлім

I том , VІ бөлім

II том , І бөлім

II том , ІI бөлім

II том , IIІ бөлім

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 17: Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға материалдар

I том , І- бөлім

Секция: Өсімдік шаруашылығының өзекті мәселелері және цифрлық технологияларды қолдану

Секция: Цифрлық технологиялар – орман шаруашылығын орнықты дамытуға және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көшудің драйвері

Секция: Ветеринариядағы заманауи мәселелер және цифрландыру

Секция: Мал шаруашылығындағы интенсификация және цифрландыру

Секция: Биология мен биотехнологиядағы қолданбалы және іргелі зерттеулер

I том , ІI- бөлім

Секция: АӨК цифрландыру , аңшылықтану мен балық шаруашылығын замануи дамытудағы қадам

Секция: Тамақ және қайта өндеу өнеркәсібіндегі технологияның, сапаны басқарудың және цифрландырудың өзекті мәселелері

Секция: Аөк цифрлық трансформациясы: роботтандыру, цифрландыру және зияткерлік ауыл шаруашылығы жағдайындағы техникалық жарактандыру

Секция: Энергетиканың заманауи мәселелері 

I том , ІII- бөлім

Секция: Қазіргі қоғамдағы сандық коммуникациялардың ролі

Секция: АӨК экономикасын цифрлық трансформациялау: басқарудың инновациялық әдістері, бизнес – процестерді талдау және оңтайландыру

Секция: ГАЖ-технологиялары жерге орналастырудың, кадастр мен жер мониторингін цифрлық трансформациялаудың маңызды шарты ретінде

I том , ІV- бөлім

Секция: Сәулет, қала құрылысы және дизайндағы цифрлық трансформация

Секция: Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы: тарихы, дәстүрлері, сабақтастығы

Секция: Тіл, мәдениет және жалпыадамзаттық құндылықтар мәселелері

Секция: Әлеуметтік-Гуманитарлық пәндерді оқытудағы цифрлық технологиялар

Секция: Цифрлық индустрия – қазіргі заманғы қоғамның серпінді дамуының негізі

Секция: STEAM білім беру жағдайындағы жаратылыстану және математика ғылымдары

Секция: Білім беруді цифрлық трансформациялау процесіндегі жаңа технологиялар

II том , І- бөлім

Секция: Өсімдік шаруашылығының өзекті мәселелері және цифрлық технологияларды қолдану

Секция: Цифрлық технологиялар – орман шаруашылығын орнықты дамытуға және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көшудің драйвері

Секция: Ветеринариядағы заманауи мәселелер және цифрландыру

Секция: Биология мен биотехнологиядағы қолданбалы және іргелі зерттеулер

Секция: Тамақты қайта өңдеу өнеркәсібіндегі технологияның, сапаны басқарудың және цифрландырудың өзекті мәселелері

Секция: АӨК Цифрлық трансформациясы: роботтандыру, цифрландыру және зияткерлік ауыл шаруашылығы жағдайындағы техникалық жарақтандыру

Секция: Энергетиканың заманауи мәселелері

Секция: Қазіргі қоғамдағы сандық коммуникациялардың рөлі

Секция: АӨК экономикасын цифрлық трансформациялау: Басқарудың иновациялық әдістері, бизнес- процестерді талдау және оңтайландыру

Секция: ГАЖ-технологиялары жерге орналастырудың, кадастр мен жер мониторингін цифрлық трансформациялаудың маңызды шарты ретінде

Секция: Сәулет, қала құрлысы және дизайндағы цифрлық трансформация

Секция: Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы: тарихы, дәстүрлері, сабақтастығы

II том , II- бөлім

Секция: Тіл, мәдениет және жалпы адамзаттық құндылықтар мәселелері

Секция: Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытудағы цифрлық технологиялар

Секция: Цифрлық индустрия - қазіргі заманғы қогамның серпінді дамуының негізі

Секция: Steam білім беру жағдайындағы жаратылыстану және математика ғылымдары

Секция: Білім беруді цифрлық трансформациялау процесіндегі жаңа технологиялар


I том , І- бөлім

I том , ІI- бөлім

I том , ІII- бөлім

I том , ІV- бөлім

II том , І- бөлім

II том , II- бөлім

«Сейфуллин оқулары – 16: Жаңа формациядағы жастар ғылымы – Қазақстанның болашағы»

1-том, 1-бөлім

Секция: Ауыл шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы

Секция: Ветеринария және мал шаруашылығы

Секция: Тамақ өнімдерін, қайту өңдеу және ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау технологиясы

1-том, 2-бөлім

Секция: Ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру, көлік және логистика

Секция: Қазақстан аграрлық секторының экономикалық проблемалары

Секция: Жерге орналыстыру, кадастр, бағалау және геокеңістік технологиялары

Секция: Экология және табиғатты тиімді пайданалу

Секция: Энергетика, электротехника и энерготиімді технологиялар

Секция: Гуманитарлық ғылымдар

1-том, 3-бөлім

Секция: Сәулет, қала құрылысы және дизайн

Секция: Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар

Секция: Жаратылыстану және математикалық ғылымдар

Секция: Психологиялық – педагогикалық білім беру мәселелері

Секция: Биология және биотехнология

2-том 

Секция: Ауыл шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы

Секция: Ветеринария және мал шаруашылығы

Секция: Тамақ өнімдерін өндіру, қайта өндеу және ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау технологиясы

Секция: Ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру, көлік және логистика

Секция: Қазақстан аграрлық секторының экономикалық проблемалары

Секция: Экология және табиғатты тиімді пайдалану

Секция: Энергетика, электротехника және энерготиімді технологиялар

Секция: Гуманитарлық ғылымдар

Секция: Cәулет, қала құрылысы және дизайн

Секция: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Секция: Жаратылыстану және математикалық ғылымдар

Секция: Психологиялық-педагогикалық білім беру мәселелері

Секция: Биология және Биотехнология


I том , І- бөлім

I том , ІI- бөлім

I том , ІII- бөлім

II том

«Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар»

Секция: Басым бағыттардың дамуы мен болашағы - өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау, агрохимия және органикалық ауылшаруашылық саласындағы инновациялық жетістіктер

Секция: Орман ресурстарын ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау

Секция: Ветеринарлық медицинаның және тамақ қауіпсіздігінің өзекті мәселелері

Секция : Мал шаруашылығы мен балық аулау, аңшылық шаруашылығының инновациялық дамуы

Секция: Биология және сабақтас ғылымдар

Секция: С.Сейфуллиннің Қазақстанның қоғамдық - саяси және философиялық-мәдени өміріндегі Рухани Мұрасы

Секция: Азық-түлік өнімдерін өндіру технологиясының олардың бәсекеге қабілеттілігің қамтамасыз етідің өзекті мәселелері

Секция: Агроөнеркәсіптік кешендегі машина жасау және сандық технологияларды техникалық қамтамасыз етудін өзекті мәселелері

Секция: Кадастр, жерге орналастыру, бағалау және геоақпараттық технологияларды дамытудың заманауи технологиялары

Секция: Қазіргі заманғы технологиялар, Қазақстан Республикасындағы қала құрылысы мен дизайнының сәулет өнері дамуының тенденциялары мен перспективалары

Секция: Қазіргі білім: дәстүрлер, тәжірибе және инновациялар

Секция: Жаратылыстану- математика ғылымдарың қолданбалы аспектілері

Секция: Білім, ғылым және өнеркәсіптегі сандық технологиялар

Секция: Шығармашыл экономика

Секция: Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығындағы энергетика және энергоэффективті технологиялар

Секция: Сандық технологиялар және телекоммуникациялық жүйелер

«Сейфуллин оқулары-14: Жастар, ғылым, инновациялар: цифрландыру – жаңа даму кезеңі»

Секция: Агроөндірістік кешенннің тұрақты дамуындағы цифрлық технологиялардың рөлі

Секция: Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалануда ақпараттық технологияларды қолдану

Секция: Тамақ өнімдерін өндіру, қайта өңдеу және ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау цифрлық технологиялары

Секция: Ақмола ауылшаруашылығы институтының бірінші директоры, т.ғ.к. Т.Г.Духовтың туғанына 100 жыл толуына орайластырылған Агроөнеркәсіп кешеніндегі цифрлық технологияларды техникалық қамтамасыз ету»

Секция: Ветеринариядағы инновациялық жаңашылдықтар мен IТ-технологиялар

Секция: Мал шаруашылығы, балық шаруашылығы және аң шаруашылығының қазіргі заманауи аспектілері

Секция: Биология және биотехнологияның қазіргі мәселелері

Секция: Жерге орналастыру, кадастр, бағалау және геокеңістіктік технологиялар. экономикадағы цифрлаудың рөлі

Секция: Цифрлық экономикадағы маркетиннг - менеджмент

Секция: Цифрлық технологиялардың қолданылуы мен дамуының заманауи әлемдігі жаңа аспектілері

Секция: Кәсіби білім берудеи нновациялық технологияларды қолдану арқылы адами капиталды жаңғырту

Секция: Жаратылыстану және математика ғылымдарының өзекті мәселелері

Секция: Рухани жаңғыру жағдайында көптілділік білім діжүзеге асыру мәселелері

Секция: «Рухани жаңғыру» бағдарламасыаясындағы философиялық ойлаудың өзекті мәселелері

Секция: Сәулет, қала құрылысы және дизайнның сандық технологиялары

Секция: Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында энергияны үнемдеу және энергиялық тиімді технологиялар

Секция: Цифрлық технологиялар және телекоммуникациялық жүйелері

Секция: Төртінші өнеркәсіптік революцияны жүзеге асырудың бухгалтерлік-аналитикалық және қаржылық аспектілері

«Сейфуллин оқулары-13: дәстүрлерді сақтай отырып, болашақты құру»
«Сейфуллин оқулары–12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары

Секция: Егіншаруашылық және өсімдік шаруашылығындағы инновациялық технологиялар

Секция: Ветеринария және мал шаруашылығының заманауи мәселелері

Секция: Азық-түлік өнімдерінің өндірісі, ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу мен сақтаудың инновациялық технологиялары

Секция: Ауыл шаруашылығы машина жасау, көлік және логистиканың өзекті мәселелері

Секция: Қазақстан аграрлық секторының экономикалық мәселелері

Секция: Жерге орналастырудың, кадастр, бағалау және геокеңістік технологияларының өзекті сұрақтары

Секция: Экология мен табиғатты тиімді пайдаланудың заманауи мәселелері

Секция: Энергетика және энерготиімді технологиялар – «жасыл» экономиканы дамытудағы үлесі

Секция: Заманауи гуманитарлық ғылымдарының өзекті мәселелері

Секция: Қазақстан республикасындағы сәулет өнері, қала құрылысы және дизайнның даму үрдістері

Секция: Ақпараттық-коммуникациялық технологиядағы өзекті мәселелер

Секция: Қазіргі замандағы жаратылыстану және математика ғылымдары

Секция: Білім алушы жастардың білім алуындағы психологиялық-педагогикалық мәселелер

Секция: EXPO-2017: Қазақстан дамуындағы алдыңғы қатарлы технологиялар

«Сейфуллин оқулары-11: Жастар және ғылым» атты Республикалықалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары

Секция: Егіншаруашылық және өсімдік шаруашылығындағы инновациялық технологиялар

Секция: Ветеринария және мал шаруашылығының заманауи мәселелері

Секция: Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру және қайта өңдеудің инновациялық технологиялары

Секция: Ауылшаруашылық машина жасау, көлік және логистиканың өзекті мәселелері

Секция: Қазақстан аграрлық секторының экономикалық мәселелері

Секция: Қазақстандағы жерге орналастырудың өзекті мәселелері

Секция: Экология мен табиғатты тиімді пайдаланудың заманауи мәселелері

Секция: Энергетика және энерготиімді технологиялар

Секция: Заманауи гуманитарлық ғылымдарының өзекті мәселелері

Секция: Қазақстан Республикасындағы сәулет өнері, қала құрылысы және дизайнның даму үрдістері

Секция: Ақпараттық-коммуникациялық технологиядағы өзекті мәселелер

Секция: Қазіргі замандағы жаратылыстану және математика ғылымдары

Секция: Білім алушы жастардың білім алуындағы психологиялық-педагогикалық мәселелер

Секция: EXPO-2017: Қазақстан дамуындағы алдыңғы қатарлы технологиялар

С.Сейфуллиннің 120 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары-10: Мемлекеттің индустриалды–инновациялық саясатын құрудағы бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау келешегі мен ғылымның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары

Секция: Егіншаруашылық және өсімдік шаруашылығындағы, өсімдіктер биотехнологиясы мен селекциясындағы инновациялық технологиялар

Секция: Ветеринария және мал шаруашылығының заманауи мәселелері. Ветеринарлық қауіпсіздік және биотехнология

Секция: Ветеринария және мал шаруашылығының заманауи мәселелері. Мал шаруашылығы технологиясы,аң шаруашылығы мен балық шаруашылығы

Секция: Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру және қайта өңдеудің инновациялық технологиялары

Секция: Отандық ауылшаруашылық машинажасау, көлік және логистиканың өзекті мәселелері және даму тенденциялары

Секция: Қазіргі кездегі Қазақстанның аграрлық дамуының экономикалық мәселелері

Секция: Қазақстандағы жерге орналастыру мәселелерінің келешегі

Секция: Экология мен табиғатты тиімді пайдаланудың заманауи мәселелері

Секция: Энергетика және энерготиімді технологиялар

Секция: Қазақстан Республикасындағы сәулет өнері, қала құрылысы және дизайн дамуының жаңа белестері

Секция: Болашақ секторларды құрудағы біліктілігі жоғары мамандарды даярлау

Секция: Ақпараттық-коммуникациялық технологиядағы өзекті мәселелер

Секция: Қазіргі замандағы жаратылыстану және математика ғылымдары

Секция: Білім алушы жастардың инновациялық білім алуындағы психологиялық - педагогикалық мәселелері

Секция: Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік - гуманитарлық мәселелерді шешудегі жас ұрпақ тәрбиесі

Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне арналған «Сейфуллин оқулары-9: жоғарғы білім және ғылым дамуындағы жаңа бағыт» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары

Секция: ЖЕРДІ ҚОРҒАУ, КАДАСТРЛЕУ, МОНИТОРИНГ ЖАСАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 1)
Секция: ЖЕРДІ ҚОРҒАУ, КАДАСТРЛЕУ, МОНИТОРИНГ ЖАСАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 2)

Секция: ОТАНДЫҚ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАШИНА ЖАСАУ, КӨЛІК ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ТЕНДЕЦИЯЛАРЫ (том 1)
Секция: ОТАНДЫҚ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАШИНА ЖАСАУ, КӨЛІК ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ТЕНДЕЦИЯЛАРЫ (том 2)
Секция: ОТАНДЫҚ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАШИНА ЖАСАУ, КӨЛІК ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ТЕНДЕЦИЯЛАРЫ (том 2 жалғасы)

Секция: АЗ ҚОНЫСТАНҒАН ЖЕРЛЕРДІ,ҚАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ ҚАЛА СЫРТЫНДАҒЫ КЕШЕНДЕРІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУЫ (том 1)
Секция: АЗ ҚОНЫСТАНҒАН ЖЕРЛЕРДІ,ҚАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ ҚАЛА СЫРТЫНДАҒЫ КЕШЕНДЕРІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУЫ (том 2)
Секция: АЗ ҚОНЫСТАНҒАН ЖЕРЛЕРДІ,ҚАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ ҚАЛА СЫРТЫНДАҒЫ КЕШЕНДЕРІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУЫ (том 2 жалғасы)

Секция: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҺАНДАНУЫ – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ САЯСАТЫ БАҒЫТЫНДА (том 1)
Секция: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҺАНДАНУЫ – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ САЯСАТЫ БАҒЫТЫНДА (том 2)

Секция: ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҒЫЛЫМДАР (том 1)
Секция: ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҒЫЛЫМДАР (том 2)

Секция: ЕГІНШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР (том 1)
Секция: ЕГІНШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР (том 2)

Секция: ВЕТЕРИНАРИЯ ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 1)
Секция: ВЕТЕРИНАРИЯ ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 1, жалғасы)
Секция: ВЕТЕРИНАРИЯ ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 2)

Секция: ТАБИҒАТТЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 1)
Секция: ТАБИҒАТТЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (том 2)

Секция: АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ (том 1)
Секция: АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ (том 2)

Секция: ЖАСТАРДЫҢ АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДА ЖӘНЕ БІЛІМДЕ БОЛУЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ (том 1)
Секция: ЖАСТАРДЫҢ АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДА ЖӘНЕ БІЛІМДЕ БОЛУЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ (том 2)

Секция: ЭНЕРГЕТИКАДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ (том 1)
Секция: ЭНЕРГЕТИКАДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ (том 2)