Аккредиттеу
Аккредитация
Білім беруде аккредиттеу

білім беру қызметтерінің сапасы туралы объек­тивті ақпарат беру және оны жетілдірудің тиімді тетіктерінің бар екенін растау мақсатында ак­кре­диттеу органының олардың белгіленген та­лаптар мен стандарттарға сәйкестігін тану рәсімі.

01
Институционалдық аккредиттеу

 білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларын мәлімделген мәртебесіне сәйкес сапалы ұсынуы жөніндегі қызметін бағалау.

02
Мамандандырылған аккредиттеу

білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау.

03
Халықаралық аккредиттеу

білім беру ұйымын немесе бағдарламаны шетелдік аккредиттеу агенттігінде аккредиттеу.
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ аккредиттеуден өтуді мына мақсаттар үшін жүзеге асырады:
- университет өзінің білім беру бейімділігінің сапасын көрсету;
- Қазақстандық және халықаралық нарықтағы білім беру қызметіндегі бәсекеге сәйкестендіру;
- университеттің білім беру бағдарламасын жетілдірудің мақсатарында тәуелсіз сараптама және ұсыныстар алу.


С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ аккредиттеуден өтуді мына мақсаттар үшін жүзеге асырады:
- университет өзінің білім беру бейімділігінің сапасын көрсету;
- Қазақстандық және халықаралық нарықтағы білім беру қызметіндегі бәсекеге сәйкестендіру;
- университеттің білім беру бағдарламасын жетілдірудің мақсатарында тәуелсіз сараптама және ұсыныстар алу.

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетте 2014 жылдың ақпанында аккредиттеу және рейтингі тәуелсіз агентігімен институционалды және мамандандырылған аккредиттеу үрдісі өтті. Мамырда өткен аккредиттеу бойынша аккредиттеу кеңес ұйымының шешімімен университет институционалдық және 18 білім беру бағдарламасына 5 жыл мерзімге аккредиттелгенін растайтын куәлікке ие болды.

Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік


 

Отчеты по самооценке образовательных программ
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В050600 экономика – бакалавриат, 6M050600 экономика – магистратура, 6D050600 экономика – доктарантура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В050900 қаржы – бакалавриат, 6М050900 қаржы – магистратура, 6D050900 қаржы – докторантура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В051100 маркетинг – бакалавриат, 6М051100 маркетинг – магистратура, 6D051100 маркетинг – докторантура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В080800 топырақтану және агрохимия – бакалавриат, 6М080800 топырақтану және агрохимия – магистратура, 6D080800топырақтану және агрохимия –докторантура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В080700 орман ресурстары және орман шаруашылығы – бакалавриат, 6М080700 орман ресурстары және орман шаруашылығы – магистратура, 6D080700 орман ресурстары және орман шаруашылығы – докторантура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В080400 балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау – бакалавриат, 6М080400 балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау – магистратура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В071800 электроэнергетика – бакалавриат, 6М071800 электроэнергетика – магистратура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5B070400 есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету – бакалавриат, 6M070400 есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету – магистратура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
АРТА мамандандырылған аккредиттеу шеңберіндегі 5В073200 стандарттау жəне сертификаттау – бакалавриат, 6М073200 стандарттау жəне сертификаттау – магистратура, 6D073200 стандарттау жəне сертификаттау – докторантура білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша есебі
БАКАЛАВРИАТ БББ СЕРТИФИКАТТАРЫ
6B02101
Дизайн
6B04103
Бизнесті басқару және кәсіпкерлік
6B05101
Ауылшаруашылық биотехнология
6B05102
Биотехнология
6B05201
Табиғат пайдалану
6B05202
Агроэкология
6B06101
Бағдарламалық инженерия
6B06102
Бизнес-информатика
6B06201
Телекоммуникациялық желілер және жүйелер
6B08201
Мал шаруашылығы
6B08301
Аңшылықтану және аң шаруашылығы
6B08302
Ландшафты дизайн және көгалдандыру
6B08701
Агроинженерия
6B09101
Ветеринариялық кауіпсіздік
6B09102
Тағам қауіпсіздігі
6В01401
Кәсіптік білім беру "Автокөліктердге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану"
6В04102
Қаржылық талдау
6В04104
Digital Маркетинг
6В04105
Заманауи бизнес экономикасы
6В04106
Бухгалтерлік есеп, аудит және салық консалтингі
6В05103
Биология
6В06103
Компьютерлік инженерия
6В06202
Радиотехника және электроника
6В07101
Жылу энергетикалық инженерия
6В07102
Электр энергетикасы
6В07103
Электротехникалық инженерия
6В07104
Технологиялық машиналар және жабдықтар
6В07105
Механикалық инженерия
6В07106
Көлік, көлік техникасы және технологиялар
6В07107
Ауылшаруашылығында экоинженерия және жылу газбен жабдықтау, желдету
6В07108
Процестер мен өндірістің автоматтандыру және энергия тиімділігі
6В07201
Тамақ өнімдерінің технологиясы
6В07301
Сәулет
6В07302
Геодезия және картография
6В07303
Кадастр
6В07304
Жерге орналастыру
6В07501
Стандарттау, сертификаттау және метрология
6В08101
Агрономия
6В08102
Селекция және тұқым шаруашылығы
6В08103
Топырақтану және агрохимия
6В08104
Фитосанитарлық қауіпсіздік
6В08303
Қорғаныш орман өсіру
6В08401
Аквакультура және су биоресурстары
6В08502
Ауыл шаруашылығын энергимен қамтамасыз ету және автоматтандыру
6В11301
Көліктегі логистика
6В11302
Жол қозғалысы қауіпсіздігі және ұйымдастыру
6В08106
Агротехнология
6В06115
Цифрлық агрожүйелер мен кешендер
6B06104
DevOps инжиниринг
6B08105
Озық агрономиялық ғылым
МАГИСТРАТУРА БББ СЕРТИФИКАТТАРЫ
7M01401
Жоғары білім беру саласындағы көшбасшылық (2 ж.)
7M02101
Дизайн (2 ж.)
7M04101
Аграрлық менеджмент (2 ж.)
7M04104
Бухгалтерлік есеп және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету (2 ж.)
7M04107
Бағалау (2 ж.)
7M05101
Ветеринариялық биотехнология
7M06101
Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (2 ж.)
7M06204
Мультисервистік телекоммуникациялық технологиялар (2 ж.)
7M07101
Термиялық инженерия (2 ж.)
7M07105
Техникалық жүйелерді басқару
7M07106
Механикалық инженерия (2 ж.)
7M07107
Көлік, көлік техникасы және технологиялар (2 ж.)
7M07201
Тамақ өнімдерінің технологиясы (2 ж.)
7M08201
Азық және ауыл шаруашылық малын азықтандыру (2 ж)
7M08304
Табиғи биоресурстарын тиімді пайдалану (1,5 ж)
7M08702
Агроинженерия (2 ж)
7M08705
Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру (2 жыл)
7M09101
Жануарлар ауруларын балау, емдеу және алдын алу (2 ж.)
7M09102
Тағам өнімінің қауіпсіздігі мен сапасы (2 ж.)
7М04105
Мемлекеттік және нақты сектордың қаржысы
7М04106
Маркетинг және тауарлар мен қызметтер нарығында брендтерді басқару
7М05102
Өсімдік биотехнология
7М06102
Есептеу жүйелері және технологиялары
7М06103
Ақпараттық бизнес-аналитика (2 ж.)
7М06205
Радиоэлектрондық технологиялар және жүйелер (2 ж.)
7М07103
Электр тораптары (2 ж.)
7М07104
Өнеркәсіп орындарын, қалаларды және АӨК-ін электрмен жабдықтау
7М07301
Сәулет (2 ж.)
7М07302
Геодезия (2 ж.)
7М07303
Кадастр (2 ж.)
7М07304
Жер ресурстарын басқару (2 ж.)
7М07501
Стандарттау және сертификаттау
7М08101
Танаптық дақылдар селекциясы
7М08102
Агротехнология
7М08104
Фитосанитарлық мониторинг
7М08107
Агротопырақтану және өсімдіктің қоректенуі
7М08202
Ауыл шаруашылық малдың селекциясы және оны молайту (2 ж.)
7М08301
Орман бақ шаруашылығы
7М08302
Биоресурстарды басқару
7М08307
Табиғи ресурстарды тұрақты басқару
7М08401
Интенсивті балық шаруашылығы
7М08701
Дәл егіншілік
7M08110
Сәндік өсімдік шаруашылығындағы фитосанитарлық бақылау
7M04102
SARUD Тұрақты ауыл шаруашылығы және ауыл аймақтарын дамыту
7M08111
Агробиотехнология
7М07313
Ландшафттық сәулет және дизайн
7М07314
Геодезиялық және кадастрлық жұмыстардың технологиясы
7M07102
АӨК жылу газбен жабдықтау және желдету (2 ж.)
ДОКТОРАНТУРА БББ СЕРТИФИКАТТАРЫ
8D01401
Техникалық және кәсіптік білім берудегі менеджмент
8D04101
Агроөнеркәсіптік кешендегі менеджмент
8D04102
АӨК экономика және ұйымдастыру
8D04103
Халықаралық стандарттарға сәйкес есеп және аудит
8D04104
Бизнестегі қаржылық инновациялар
8D04105
Маркетинг
8D04106
Бағалау
8D06101
Үлкен деректер аналитикасы
8D06102
Жүйелік инженерия
8D06103
Бизнес-процестерді моделдеу және оңтайландыру
8D07101
Баламалы энергетика
8D07102
Ауылшаруашылығында жылу мен газбен жабдықтау және желдету
8D07103
Электротехникалық кешендер және жүйелер
8D07105
Механикалық инженерия
8D07106
Көлік, көлік техникасы және технологиялар
8D07107
Техникалық жүйелерді басқару
8D07201
Тамақ өнімдерінің технологиясы
8D07301
Сәулет
8D07302
Геодезия
8D07303
Кадастр
8D07304
Жерге орналастыру
8D07501
Стандарттау және өнім сапасын басқару
8D08101
Ауыл шаруашылығы дақылдарының генетикасы және селекциясы
8D08102
Органикалық егіншілік
8D08103
Өсімдіктер қоректенуінің және тыңайтқыш қолданудың ғылыми негізі
8D08104
Фитосанитарлық технология
8D08201
Жануарлар туралы ғылым
8D08301
Орман ресурстарын тұрақты басқару
8D08302
Жабайы табиғат
8D08701
Агроинженерия
8D08703
Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру (2 ж.)
8D09101
Жануарлардың ветеринариялық жайлылығы
8D09102
Мал өнімнің санитариялық экологиялық қауіпсіздігі