Басты бет / Университет / ҚАTЗУ-нің тұрақты дамуы
ҚАTЗУ-нің тұрақты дамуы
2050 жылға қарай көмірқышқыл газын азайту жөніндегі іс-қимыл жоспары

GHG хаттамасын ескере отырып, 2050 жылға қарай көмірқышқыл газын азайту жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу кезеңдері

Кезең

 

Жұмыс кезеңінің сипаттамасы

Орындаушылар

Іске асыру күні / мерзімі

Ескерту

1

Бірінші қадам: 

Көмірқышқыл газын азайту жоспарын әзірлеуге дайындық. Көшбасшылық және топтық жұмыс 

Университет әкімшілігі көмірқышқыл газын азайту бойынша қадамдық іс-қимыл жоспарын әзірлеуі керек

Жоспарды ОШЖТӨО факультеті және GHG сертификаты бар тартылған сыртқы мамандар әзірлейді.

4 тоқсан 2023 ж.- 1 тоқсан 2024 ж.

 

2

Екінші қадам: түгендеу және бастапқы деректерді жинау 

Ағымдағы энергия тұтынуды және парниктік газдар шығарындыларын түгендеу және талдау;

Университетке тиесілі объектілердің өсу болжамдарын және энергияға және парниктік газдар шығарындыларына базалық сұранысты әзірлеу;

Университетке жататын барлық ғимараттардағы энергия тиімділігінің әртүрлі деңгейлері үшін опциялар мен шығындарды анықтау, біздің қолданыстағы қондырғыларымызға сұраныс бойынша энергия үнемдеу.

GHG сертификаттары бар шақырылғанмамандар

2024 жылғы 2 тоқсан - 2026 жылғы 1 тоқсан

 

3

Үшінші қадам: Техника мен көміртекті құралдарды таңдау. 

Біздің университет үшін ең қолайлы және оған кіретін объектілерді қамтитын көміртегі құралдарының қысқарту, үнемдеу, өтемақы және басқа аспектілерін қарастыру.

GHG сертификаттары бар шақырылғанмамандар

2029 жылғы 2 тоқсан - 2030 жылғы 2 тоқсан

 

4

Төртінші қадам: Кешенді энергетикалық және климаттық модель құру 

Бұл кезеңде егжей-тегжейлі салыстыруға және нұсқалардың басымдықтарын анықтауға мүмкіндік беретін парниктік газдар шығарындыларын азайтудың барлық өміршең нұсқалары бар Кешенді энергетикалық және климаттық модель әзірленетін болады. Баламалы энергия көздерініздеу.

GHG сертификаттары бар шақырылғанмамандар

3 тоқсан 2026-1 тоқсан2029 ж.

 

5

Бесінші қадам: Ұсыныстар мен іскеасыру. 

Жоспарды іске асырар алдындағы соңғы кезең Жоспардың сараптамалық бағалауын қамтамасыз ету үшін энергетика және климат саласындағы Жоспарды ішкі бағалауды, сондай-ақ сыртқы талдауды жүргізу қажет.

GHG сертификаттары бар шақырылғанмамандар

3-4 тоқсан 2030 ж.

 

6

Бесінші қадам: тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлеу 

Осы кезеңде ұйымдағы экологиялық, әлеуметтік және басқару факторларын ескере отырып, тәуекелдерді басқару жүйесі әзірленетін болады. 

GHG сертификаттары бар шақырылған мамандар 

2031 жылғы 1 тоқсан-2040 жылғы 4 тоқсан 

 

7

Бесінші қадам: қалдықтарды басқару жүйесін әзірлеу

Осы кезеңде қалдықтарды басқару жүйесі әзірленетін болады 

GHG сертификаттары бар шақырылған мамандар 

2041 жылдың 1 тоқсаны-2050 жылдың 4 тоқсаны 

 


 

Тұрақты даму саласындағы сауаттылық пен білімді бағалау туралы ереже

                                                                                                                                                                                      «Бекітемін» 

                                                                                                                                                                                                                                               Басқарма мүшесі – Академиялық                

                                                                                                                                                                                                                                               мәселелер жөніндегі проректор 

                                                                                                                                                                                                                                               ________________ Әбішева Р.Ж.

 

 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ САУАТТЫЛЫҚ ПЕН 

БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы ереже (бұдан әрі - Ереже) «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КЕАҚ білім алушылары мен қызметкерлерінің тұрақты дамуы саласындағы сауаттылығы мен білімін бағалау тәртібін айқындайды. 

1.2 Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық Кодексінің 3-бабына, 13-тармағы және 4-бабы, 12-бөлімі, 191-бабы Экологиялық мәдениет, білім беру және ағарту, сондай-ақ БҰҰ Жаһандық шартының талаптарын, орнықты даму саласындағы мақсаттарды (ТДМ), С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті 31.08. 2022 ж., сондай-ақ БҰҰ-ның RIO+20 Жаһандық экологиялық форумында әзірленген «Тұрақты дамуға арналған білім беру» бағдарламалары мен декларациялары; United Nations Academic Impact қағидаттары, тұрақты дамуға арналған UNESCO білім беру бағдарламалары және т. б. ескере отырып әзірленді. 

 

2.Мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты – сауаттылық пен білімді бағалау тиісті оқу бағдарламаларынан өткен немесе осы тақырып бойынша іс-шараларға қатысатын адамдардың тұрақты даму саласындағы хабардарлығы мен құзыреттілік деңгейін айқындау мақсатында жүргізіледі. 

Міндеттері – қоғамның әлеуметтік жауапкершілік мәдениетін қалыптастыру, экологиялық білім мен тәрбие арқылы экологиялық және этикалық құндылықтар мен мінез-құлық нормаларының таралуына ықпал ету. 

2.1 Университеттің оқу-тәрбие процесінде қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму компонентінің мазмұнын арттыру. 

2.2 Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласында жаңа оқу бағдарламалары мен силлабустарды, оқыту әдістері мен нысандарын енгізу және дамыту. 

2.3 Университеттің факультеттері мен департаменттерін қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы біліммен қамтуды кеңейту. 

2.4 Адами ресурстарды даярлау сапасын арттыру және қоғамның қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму саласындағы кәсіби кадрларға қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

2.5 Тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін талап етілетін бірқатар экологиялық және этикалық нормаларды, құндылықтарды, кәсіби дағдыларды игеруге ықпал ететін экологиялық білім мен тәрбие арқылы халықтың барлық топтарының хабардар болу деңгейін арттыру. 

2.6 Тұрақты даму мәселелері бойынша қатысушылардың бар білімі мен хабардарлық деңгейіне талдау жүргізу. 

2.7 Тұрақты даму саласындағы оқытудың немесе ақпараттық қолдаудың ағымдағы тәжірибелері мен әдістерін бағалау. 

2.8 Оқыту немесе әлеуметтік-тәрбиелік іс-шаралар шеңберінде қосымша назар аударуды талап ететін тұрақты даму тұжырымдамаларын түсінудегі негізгі проблемаларды анықтау. 

 

3. Ағымдағы жағдайды талдау

Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ) – бұл әлемдік қабылданған мақсаттар, кедейлік пен кедейлікті жоюға, теңсіздік пен әділетсіздікпен күресуге, планетаны қорғауға және бүкіл халық үшін бейбітшілік пен өркендеуді қамтамасыз етуге бағытталған. 2030 жылға дейін 17 негізгі бағыт таңдалды, оларды іске асыру елді өмірдің барлық негізгі салаларының тұрақты дамуына және осы әлемдегі әрбір адамға қатысты жаһандық мәселелерді шешуге әкелуі мүмкін. 

 

4. Бағалау субъектілері 

4.1 Бағалау субъектілері білім алушылар, университет қызметкерлері, қосымша білім беру курстарының тыңдаушылары, оқу курстарынан, семинарлардан, тренингтерден өткен немесе оқытудың өзге де нысандарына немесе орнықты дамуға арналған ақпараттық іс-шараларға қатысқандар болып табылады. 

4.2 Бағалау пәндер шеңберінде де, орнықты даму жөніндегі әлеуметтік-тәрбиелік іс-шаралар процесінде де жүргізіледі. 

 

5.Тұрақты даму саласындағы сауаттылық пен білімді бағалау тәртібі мен әдістері 

5.1 Сауаттылықты бағалау тестілеу және/немесе практикалық тапсырмалар негізінде жүргізіледі. 

5.2 Тестілеу экология, әлеуметтік жауапкершілік, экономикалық тұрақтылық, гендерлік теңдік және т. б. сияқты орнықты дамудың негізгі аспектілері бойынша сұрақтарды қамтиды. 

5.3 Практикалық тапсырмалар нақты сценарийлерді талдауды, ұйым немесе Қоғамдастық үшін Тұрақты даму стратегияларын әзірлеуді, қоршаған ортаны қорғау жобаларына қатысуды және т. б. қамтуы мүмкін. 

5.4 Бағалау әдістері тесттер, емтихандар түрінде тестілеуді, сондай-ақ практикалық тапсырмаларды, жобаларды немесе жағдайларды орындауды қамтуы мүмкін. 

5.5 Практикалық тапсырмалар нақты мәселелерді шешуді немесе тұрақты даму принциптерін түсіну мен қолдануды көрсететін жобаларды әзірлеуді қамтуы мүмкін. 

5.6 Бағалау мерзімдері: сауаттылық пен білімді бағалау оқытуды ұйымдастырушылар мен Л және уәкілетті орган айқындайтын белгіленген мерзімдерде жүргізіледі. 

5.7 Бағалау нәтижелері тестілеу аяқталғаннан немесе тапсырмалар орындалғаннан кейін қатысушыларға белгіленген мерзімде хабарланады. 

5.8 Орнықты даму саласындағы сауаттылық пен білімді айқындау үшін білім алушылар мен қызметкерлер арасында Sulitest (International Certificate of sustainability knowledge (the Assessment of Sustainability Knowledge, TASK) орнықты даму саласындағы Халықаралық сауаттылық тестін өткізу ұсынылады. 

 

6. Бағалау критерийлері 

6.1 Бағалау критерийлері мыналарды қамтиды: 

* тұрақты дамудың негізгі принциптерін білу; 

* экологиялық, әлеуметтік және экономикалық тұрақтылық ұғымдарын түсіну; 

* жаңартылатын және жаңартылмайтын ресурстарды қоса алғанда, ресурстарды басқару принциптерін білу; 

* дамудың экологиялық,әлеуметтік және экономикалық аспектілері арасындағы байланысты түсіну. 

6.2 Тұрақты даму тұрғысынан жағдайларды талдау және бағалау ілімі: 

* қызметтің қоршаған ортаға және әлеуметтік жүйелерге әсерін бағалау мүмкіндігі; 

* экологиялық және әлеуметтік проблемалардың себептері мен салдарын анықтай білу; 

* стратегияларды әзірлеу және іске асыру дағдылары тұрақты дамуға қол жеткізу. 

6.3 Нақты мәселелерді шешуде білімді практикалық қолдану: 

Нақты жобаларда немесе жағдайларда тұрақты даму принциптерін қолдану қабілетін көрсету. 

6.4 Энергетика, ауыл шаруашылығы, қала құрылысы және т. б. сияқты әртүрлі салалардағы тұрақтылықты жақсартуға бағытталған іс-қимыл жоспарларын әзірлеу және іске асыру. 

6.5 Тұрақты дамуды ілгерілетуге бағытталған жобаларға немесе бағдарламалық іс-шараларға қатысу. 

6.6 Тұрақты дамуды күнделікті өмірге біріктіру және тұрақты өмір салтын қабылдау. 

6.7 Саналы тұтынушылық мінез-құлықты көрсету. 

6.8 Экологиялық және әлеуметтік белсенділік бастамаларына қатысу. 

6.9 Тұрақты даму саласында тұрақты оқыту мен дамытуға қызығушылық таныту. 

 

7. Нәтижелерді бағалау және сертификаттау 

7.1 Алынған нәтижелер одан әрі оқыту, мансапты жоспарлау, жобаларға қатысу немесе тұрақты дамуға байланысты басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін. 

7.2 Бағалау университеттің академиялық саясатында көрсетілген объективті бағалау критерийлерін пайдалана отырып жүргізіледі. 

7.3 Сауаттылық пен білімді бағалаудан сәтті өткен жағдайда қатысушыларға тиісті куәлік немесе сертификат берілуі мүмкін. 

7.4 Сертификат тұрақты даму саласындағы сауаттылық пен білім деңгейін растайды және одан әрі оқыту немесе кәсіби даму үшін пайдаланылуы мүмкін. 

 

8. Қорытынды ережелер 

8.1 Осы ереже ол бекітілген сәттен бастап күшіне енеді және университет Басқармасының шешімі бойынша өзгерістер енгізілгенге немесе күші жойылғанға дейін қолданылады. 

8.2 Осы Ережемен реттелмеген барлық мәселелер қолданыстағы заңнамаға және ережелерге сәйкес шешілуге жатады.