Ұйымдастыру құрылымы
Ғылыми кеңес
Басқарма төрағасы
Комплаенс-офицер
Корпоративтік хатшы
Ішкі аудит қызметі
Сапа жөніндегі басшылықтың өкілі (СБӨ)
Келісімділік кеңесі (КК)
Басқарма төрағасының академиялық қызмет жөніндегі орынбасары-Ректор
Басқарма төрағасының ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі жөніндегі орынбасары
Басқарма төрағасының стратегиялық дамыту және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары
Басқарма төрағасының жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары
Басқарма төрағасының корпоративтік қаржылар жөніндегі орынбасары
Аппарат басшысы