Басты бет / Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы / Бос мемлекеттік білім беру гранттары
Бос мемлекеттік білім беру гранттары

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысымен бекітілген «бакалавр» немесе «магистр» дәрежесімен жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім үшін ақы төлеуге арналған білім беру грантын беру ережелері негізіне сүйене отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ақылы түрдебілім алатын білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

««Конкурс аралық аттестация қорытындысы бойынша барлық оқу кезеңінде оқу үлгерімінің  орташа балл GPA көрсеткіші негізінде білім беру грантын тағайындау туралы куәлікті беру арқылы жүргізіледі.»

Конкурстың ашықтығы жайлы хабарландыру https://kazatu.edu.kz/kz/notices сайтында «Хабарландыру» бөлімінде кадрларды дайындау бағыты, курсы және бос білім беру гранттары санын көрсете отырып жарияланады.

GPA үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда тек А, А- ("өте жақсы") бағалары, одан кейін – А, А- ("өте жақсы") - В+, В–, С+ ("жақсы") бағалары, одан әрі-оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

 Жоғары білім алу және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы демалыс кезінде конкурстық негізде мамандықтар бойынша университетте босаған орындарға жүзеге асырылады.

Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру грантын беру СМЖ 02.2027-2022  «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу кезінде босатылған бос білім беру гранттарын тағайындау тәртібі туралы ережеде»  жазылған және төмендегідей тәртіппен жүзеге асырылады:

- ҚР ҒжЖБМ келіп түскен құжаттарды білім беру бағдарламаларының топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде түскен жылын ескере отырып қарайды және оң шешім болған жағдайда жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің бос білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады (білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары);

- мемлекеттік білім беру грантын қайта ресімдеу туралы ҚР БҒМ бұйрығы негізінде Мемлекеттік білім беру стандарттары мен тестілеудің Ұлттық орталығы мемлекеттік білім беру гранты иегерін ауыстыру туралы өтініш берген білім алушының атына куәлік жазады;

- Берілген білім беру грантын беру туралы куәлік және ҚР ҒжЖБМ бұйрығы негізінде білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға ауысу күнін көрсете отырып, университет бойынша бұйрық шығарылады.