Main / Faculties and Departments / Kuatbaev Aschat
Kuatbaev Aschat

Kuatbaev Aschat

 

 

   

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Corresponding Member of the Academy

of Pedagogical Sciences of Kazakhstan

Cabinet 7409, tel. +7 (717) 238-39-11

E-mail: a.kuatbaev@kazatu.edu.kz

 

 

Sphere of scientific interests

Geobotany, plant biodiversity, arbuscular-vesicular endomycorrhiza of plants

Delivered disciplines

Ecological biogeography, Biological ecology, Plant and animal ecology, Bioindication, Plant, animal and microbial biodiversity

Education

1987-1992

KazNU. al-Farabi, Faculty of Biology

2002 г.

Defended PhD thesis on topic «Агроэкологиялық факторлардын бидай (Triticum L.) тамыр жүйесіне және микоризаға асері» Specialty: 03.00.16-Ecology

2008 г.

Awarded the academic title of Associate Professor of the CCSES MES RK

2017 г.

Eelected a Corresponding Member of the Academy of Pedagogical Sciences of the Republic of Kazakhstan

 

Work experience

1992-1994

Engineer at the Department of Botany of the Biological Faculty of al-Farabi KazNU

1998-2004

Leading expert at the Department of Botany of the Biological Faculty of al-Farabi KazNU

2004-2005

Lecturer at the department of Ecology KazNAU

2005-2008

Head of the department of Ecology AHTU

2008-2017

Associate Professor of the department of Botany and Ecology, Biodiversity and Bioresources of KazNU

Since  2017

Associate Professor of the Department of Ecology S. Seifullin KATU

 

 Training

2022

«Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер экологиясы» training course. 72 hours

 

Awards

2023 

Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan. Breastplate «Экология саласының үздігі»

 

Published works     

The most significant publications in the last 5 years:

1.Өсімдіктер экологиясы. Оқулық. «Дарын» баспасы, Алматы. 2023. 430 б.

2. «Оңтүстік Қазақстан облысы аймағында эфир-майлы өсімдіктерінің таралуы және табиғи қоры». Шымкент, 2020. – 145 б. Ибрагимов Т.С., Аралбай Н.К., Куатбаев А.Т., Исаев Е.Б.

3. Қазақстан өсімдіктерінің анықтағышы. (Lycophyta, Sphenophyta, Polipodiophyta, Pynophyta бөлімдері) I том. Түркістан қ., «Тұран» баспаханасы, 2023.  – 247 б. Аралбай Н.К., Қуатбаев А.Т., Қасенова Б.Т., т.б.

4. «Асыл ағаш, асыл шөп: Қазақстан флорасының жетекші тұқымдастары» Қазақстанның Жұлдызгүлдер тұқымдасы I-том. Түркістан қ,, «Тұран» баспаханасы, 2023. Аралбай Н.К., Сихымбаев Ә.Е., Куатбаев А.Т.