Main / Science / Science news / On the nomination of candidates for the academic title
On the nomination of candidates for the academic title

Bostanova Saule Kuanyshpekovna

Mergalimova Almagul Kairbergenovna

Baytenov Mazhit

Gabdulina Ainur Zhumagazyevna

Dyussibayeva Elmira Nauryzbekkyzy

Alpeisova Sholpan Yesenbaevna

Dzhumagalieva Kulyash Valitkhanovna

Sarsekova Dani Nurgisaevna

Kulzhanova Zhuldiyzai Timerkanovna

Zhetpisbayeva Ainur Tursynkanovna

Saginbayeva Mahabat Borashevna

Bostanova Saule Kuanyshpekovna

Turbekova Arysgul Saparalievna

Kunafina Gulzhan Tokhtargazynovna

Auteleeva Laura Tyulegenovna

Ismailova Aisulu Abzhapparovna

Serikov Tansaule Gabdymanapovich

Alpeisova Sholpan Yesenbaevna

Bekenova Sholpan Shakimardanovna

Amantaev Bekzak Omirzakovich

Baizbaev Makhmed Beisembekovich