Main / Research / Science news / On the nomination of candidates for the academic title
On the nomination of candidates for the academic title

Стыбаев Гани Жасымбекович

file1                  file2                  file3                 file4

Сарсикеев Ермек Жасланович

file1                 file2                  file3                  file4

Zhuman Gulmira 

file1                  file2                  file3                 file4


Gulyarenko Alexandr

file1                  file2                  file3                  file4


Sagymbek Altayuly


file1                  file2                  file3                  file4


Nogayev Adilbek

file1                  file2                  file3                  file4


Satbayev Erlan Kabdullovich

Shaushenova Anargul Gimranovna

Baimagambetova Zamzagul Aimagambetovna

Tolegenova Arai Sarsenkalievna

Akosheva Marzhan Kasymovna

Medetov Bekbolat Zhaksylykovich

Tolysbayeva Marzhan Sovetbekovna

Zhenskhan Darima

Bespaeva Roza

Khassanov Vadim Tagirovich

Bostanova Saule Kuanyshpekovna

Mergalimova Almagul Kairbergenovna

Baytenov Mazhit

Gabdulina Ainur Zhumagazyevna

Dyussibayeva Elmira Nauryzbekkyzy

Alpeisova Sholpan Yesenbaevna

Dzhumagalieva Kulyash Valitkhanovna

Sarsekova Dani Nurgisaevna

Kulzhanova Zhuldiyzai Timerkanovna

Zhetpisbayeva Ainur Tursynkanovna

Saginbayeva Mahabat Borashevna

Bostanova Saule Kuanyshpekovna

Turbekova Arysgul Saparalievna

Kunafina Gulzhan Tokhtargazynovna

Auteleeva Laura Tyulegenovna

Ismailova Aisulu Abzhapparovna

Serikov Tansaule Gabdymanapovich

Alpeisova Sholpan Yesenbaevna

Bekenova Sholpan Shakimardanovna

Amantaev Bekzak Omirzakovich

Baizbaev Makhmed Beisembekovich