Басты бет / Ғылым / Диссертациялық кеңестер
Диссертациялық кеңестер

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ-ның зерттеулерді этикалық бағалау жөніндегі комиссиясы

Мәтінді пайдалануды анықтаудың лицензиялық жүйесі бар болуы туралы ақпарат

Приказ об открытии диссертационных советов по защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в 2016 году
Положение о диссертационном совете
Диссертациялық кеңесінің құрамы
Памятка докторанта (PhD) при подготовке и защите диссертации на 2020 год

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ ғылыми-зерттеу жұмыстарын этикалық бағалау комиссиясы

Комиссия төрағасы:

Сыргалиев Е.О. - Басқарма мүшесі - ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі проректоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты;

Комиссия мүшелері:

Жургенов Ж.С. - Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің директоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент;

Жазыкбаева Ж.М. - Аппарат басшысы, техникалық ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессоры;

Кусайынов Т.А. - Экономика факультеті Есеп және қаржы кафедрасының профессоры, экономика ғылымдарының докторы;

Джакупов И.Т. - Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультеті Ветеринариялық медицина кафедрасының профессоры, ветеринария ғылымдарының докторы, 8D091 – Ветеринария даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңесінің төрағасы;

Корнилова А.А. - Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультеті, Сәулет және дизайн кафедрасының профессоры, сәулет докторы, 8D073 - «Сәулет және құрылыс» даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңесінің төрағасы;

Шауенов С.К. - Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультеті Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы кафедрасының профессоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, 8D082 - Мал шаруашылығы даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңесінің төрағасы;

Терлікбаев А.А. - Биологиялық және медициналық этика жөніндегі жергілікті комиссияның төрағасы (объектісі жануар болып табылатын зерттеулер жүргізу үшін), Ветеринариялық медицина кафедрасының доценті, ветеринариялық ғылымдарының кандидаты

Аліпбекова А.М. - Кәсіпкерлік және коммерцияландыру департаментінің коммерцияландыру кеңсесінің жетекшісі;

Токушев К.А. - Комплаенс-офицер;

Булхаирова Ж.С. – Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, PhD докторы, экономика факультетінің экономика кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Комиссияның шешімі бойынша талқылау үшін құрамға диссертацияны зерттеу бағыты бойынша университет ғалымдары қосымша шақырылуы мүмкін.

Комиссия хатшысы:

Шаймерденова А.К. - Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының бас менеджері.

Диссертациялық кеңестердің атқарылған жұмыстары туралы есептері

Диссертациялық кеңестердің 2023 жылғы атқарылған жұмыстары туралы есептері

8D081 – Агрономия и 8D083 – орман шаруашылығы;

8D091 – Ветеринария;

8D082 – Мал шаруашылығы;

8D073 - Сәулет және құрылыс;

8D061 - Ақпараттық коммуникациялық технологиялар;

8D075 Стандарттау, сертификаттау және метрология

Диссертациялық кеңестердің 2022 жылғы атқарылған жұмыстары туралы есептері

8D081 «Өсімдік шаруашылығы» және 8D083 «Орман  шаруашылығы»

D091 – Ветеринария (8D09101 - Жануарлардың ветеринарлық жайлылығы, 8D09102 - Мал өнімдерінің санитарлық-экологиялық қауіпсіздігі, 6D120100 – Ветеринарлық медицина, 6D120200 – Ветеринарлық санитария) 

8D07 – «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары», 8D08 - «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» (6D073200 – «Стандарттау және сертификаттау», 6D080200 – «Mал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», 6D060800 – «Аграрлық техника және технология» мамандықтары)

8D014 «Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау» (6D012000-«Кәсіптік оқыту» мамандықтары)

Диссертациялық кеңестердің 2021 жылғы атқарылған жұмыстары туралы есептері

8D081 – «Өсімдік шаруашылығы» және 8D083 – «Орман  шаруашылығы» (6D080100 - Агрономия, 6D081100 - Өсімдік қорғау және карантин, D080700 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы, 6D080800 - Топырақтану және агрохимия)

8D091 – «Ветеринария» (6D120100 – «Ветеринарлық медицина», 6D120200 – «Ветеринарлық санитария» мамандықтары)

8С07 – «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары», 8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар (6D073200 – «Стандарттау және сертификаттау», 6D080200 – «Mал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», 6D060800 – «Аграрлық техника және технология»)

8D014 «Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау» (6D012000-«Кәсіптік оқыту»)

Диссертация қорғауды жариялау

Каримова Г. К. диссертациясын қорғауды жариялау

Джаксымбетова М. А. диссертациясын қорғауды жариялау

Серекпаева М. А. диссертациясын қорғауды жариялау

Ибжанова А. А. диссертациясын қорғауды жариялау

Ахметжанова А.Е. диссертациясын қорғауды жариялау

Каиржанова А.Д.  диссертациясын қорғауды жариялау

Картбаева К.Т. диссертациясын қорғауды жариялау

Жирнова И.А. диссертациясын қорғауды жариялау

Нурлаби А.Е. диссертациясын қорғауды жариялау

Кадиркулов К.К. диссертациясын қорғауды жариялау

Жанзаков Б.Ж. диссертациясын қорғауды жариялау

Курбанбаев А.И. диссертациясын қорғауды жариялау

Абышева Г.Т. диссертациясын қорғауды жариялау

Абултдинова А.Б. диссертациясын қорғауды жариялау

Жубатканова А.Ж. диссертациясын қорғауды жариялау

Іңірбай Б.Қ. диссертациясын қорғауды жариялау

Сулейменов Ш.К. диссертациясын қорғауды жариялау

Муратбаев Д.М. диссертациясын қорғауды жариялау

Жексенаева А.Б. диссертациясын қорғауды жариялау

Септемирова А.Ж. диссертациясын қорғауды жариялау

Парманкулова П.Ж. диссертациясын қорғауды жариялау

Титанов Ж.Е. диссертациясын қорғауды жариялау

Конканов М.Д. диссертациясын қорғауды жариялау

Сагындыкова Ж.Б. диссертациясын қорғауды жариялау

Кабдушева А.С. диссертациясын қорғауды жариялау

Мусаева Б.М. диссертациясын қорғауды жариялау

Исаковоа Г. О. диссертациясын қорғауды жариялау

Тастанбекова Н.Д. диссертациясын қорғауды жариялау

Бекбаева Ж. С. диссертациясын қорғауды жариялау

Джексембаева А.Е. диссертациясын қорғауды жариялау

Шадьярова Ж.К. диссертациясын қорғауды жариялау

Сарсембаева Т.Е. диссертациясын қорғауды жариялау

Юсупова Г.Т. диссертациясын қорғауды жариялау

Сейденова С.П. диссертациясын қорғауды жариялау

Тюлегенов С.Б. диссертациясын қорғауды жариялау

Хасанова Г.Ж. диссертациясын қорғауды жариялау

Бейсембина Бибігүлдің диссертациясын қорғауды жариялау

Диссертация

Каримова Г.К. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Джаксымбетова М.А. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Серекпаева М.А. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Ибжанова А.А. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Ахметжанова А.Е. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Каиржанова А.Д. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Картбаева К.Т. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Жирнова И.А. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Нурлаби А.Е. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Кадиркулов К.К. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Жанзаков Б.Ж. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Курбанбаев А.И. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Абышева Г.Т. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Абултдинова А.Б. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Жубатканова А.Ж. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Іңірбай Б.Қ. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Сулейменов Ш.К. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Муратбаев Д.М. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Жексенаева А.Б. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Септемирова А.Ж. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Парманкулова П.Ж. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Титанов Ж.Е. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Конканов М.Д. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Сагындыкова Ж.Б. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Кабдушева А.С философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Мусаева Б.М. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Исакова Г. О. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Тастанбекова Н.Д. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Бекбаева Ж.С. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Джексембаева А.Е. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Шадьярова Ж.К. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Сарсембаева Т.Е. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Юсупова Г.Т. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Сейденова С.П. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Тюлегенов С.Б философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Хасанова Г.Ж. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациялық жұмыстың соңғы нұсқасы

Бейсембина Бибігүлдің философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Аңдатпа

Каримова Г.К. диссертациясының аңдатпасы

Джаксымбетова М.А. диссертациясының аңдатпасы

Серекпаева М.А. диссертациясының аңдатпасы

Ибжанова А.А. диссертациясының аңдатпасы

Ахметжанова А.Е. диссертациясының аңдатпасы

Каиржанова А.Д. диссертациясының аңдатпасы

Картбаева К.Т. диссертациясының аңдатпасы

Жирнова И.А. диссертациясының аңдатпасы

Нурлаби А.Е. диссертациясының аңдатпасы

Кадиркулов К.К. диссертациясының аңдатпасы

Жанзаков Б.Ж. диссертациясының аңдатпасы

Курбанбаев А.И. диссертациясының аңдатпасы

Абышева Г.Т. диссертациясының аңдатпасы

Абултдинова А.Б. диссертациясының аңдатпасы

Жубатканова А.Ж. диссертациясының аңдатпасы

Іңірбай Б.Қ. диссертациясының аңдатпасы

Сулейменов Ш.К. диссертациясының аңдатпасы

Муратбаев Д.М. диссертациясының аңдатпасы

Жексенаева А.Б. диccертациясының аңдатпасы

Септемирова А.Ж. диccертациясының аңдатпасы

Парманкулова П.Ж. диccертациясының аңдатпасы

Титанов Ж.Е. диccертациясының аңдатпасы

Конканов М.Д. диccертациясының аңдатпасы

Сагындыкова Ж.Б. диccертациясының аңдатпасы

Кабдушева А.С диccертациясының аңдатпасы

Мусаева Б.М. диccертациясының аңдатпасы

Исакова Г. О. диccертациясының аңдатпасы

Тастанбекова Н.Д. диccертациясының аңдатпасы

Бекбаева Ж.С. диccертациясының аңдатпасы

Джексембаева А.Е. диccертациясының аңдатпасы

Шадьярова Ж.К. диccертациясының аңдатпасы

Сарсембаева Т.Е диccертациясының аңдатпасы

Юсупова Г.Т. диccертациясының аңдатпасы

Сейденова С.П. диccертациясының аңдатпасы

Тюлегенов С.Б диccертациясының аңдатпасы

Хасанова Г.Ж. диccертациясының аңдатпасы

Бейсембина Бибігүлдің диccертациясының аңдатпасы

Ғылыми кеңесшілердің пікірлері

Каримова Г.К. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Ниязбекова Р.К. пікірі

Каримова Г.К. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Elsayed Moussa Elshmawy Negim Attia пікірі

 

Джаксымбетова М.А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Канаев А.Т. пікірі

Джаксымбетова М.А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Мазур И.П. пікірі

 

Серекпаева М. А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Ниязбекова Р.К. пікірі

Серекпаева М. А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Elsayed Moussa Elashmawy Negim Attia  пікірі

 

Ибжанова А.А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Ниязбекова Р.К. пікірі

Ибжанова А.А  диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Юрченко А.В. пікірі

 

Каиржанова А. Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Шевцов А Б. пікірі

Каиржанова А. Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Абдрахманов С.К. пікірі

Каиржанова А. Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Эверс Криста (Christa Ewers) пікірі

 

Ахметжанова А.Е. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Токарев А.Н. пікірі

Ахметжанова А.Е. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Дюсембаев С. Т. пікірі


Картбаева К.Т. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Нұрпейісова М.Б. пікірі

Картбаева К.Т. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Дай Хуаян пікірі

 

Жирнова И.А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Куришбаев А.К. пікірі

Жирнова И.А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Рысбекова А.Б. пікірі

Жирнова И.А. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Фенг Байли (Bai-Li Feng) пікірі

 

Нурлаби А.Е.. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Сарсекова Д.Н. пікірі

Нурлаби А.Е.. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші  Вайшля О.Б.  пікірі

 

Кадиркулов К.К. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Исмаилова А.А. пікірі

Кадиркулов К.К. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Ainuddin Wahid Abdul Wahab пікірі

 

Жанзаков Б.Ж. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Черненок В.Г. пікірі

Жанзаков Б.Ж. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Персикова Т.Ф. пікірі

 

Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Байтеленова А.А. пікірі

Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Зотиков В.И. пікірі

 

Абышева Г.Т. Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Мұсынов Қ.М. пікірі

Абышева Г.Т. Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Тахсин Н. пікірі

 

Муратбаев Д.М. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Токаев З.К. пікірі

Муратбаев Д.М. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Стефаник В.Ю. пікірі

 

Жексенаева А.Б. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Дюсембаев С.Т. пікірі

Жексенаева А.Б. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Заболотных М.В. пікірі

 

Септемирова А.Ж. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Жолдасбеков А.А. пікірі

Септемирова А.Ж. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Кривых С.В. пікірі

 

Парманкулова П.Ж. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Жолдасбекова С.А. пікірі

Парманкулова П.Ж. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Асаналиев М.К. пікірі

 

Титанов Ж.Е. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Кажгалиев Н.Ж пікірі

Титанов Ж.Е. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Д.Р.Арни пікірі

 

Конканов М.Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Ниязбекова Р.К. пікірі

Конканов М.Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Кривобородов Ю.Р. пікірі

 

Сагындыкова Ж.Б. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Хазимов М.Ж. пікірі

Сагындыкова Ж.Б. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Бора Г.Ч. пікірі

 

Кабдушева А.С. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Курманов А.К. пікірі

Кабдушева А.С. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Сидоров В.Н. пікірі

 

Мусаева Б.М. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Сарсекова Д.Н. пікірі

Мусаева Б.М. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Мокружский Т. пікірі

 

Исакова Г. О. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесшілер Галиев Т.Т. және Есекешова М.Д. пікірлері

Исакова Г. О. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Тарантей В.П. пікірі

 

Тастанбекова Н.Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесшілер Әбдіров А.М. және Есекешова М.Д. пікірлері

Тастанбекова Н.Д. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Тарантей В.П. пікірі

 

Бекбаева Ж.С. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесшілер Галиев Т.Т. және Есекешова М.Д. пікірлері

Бекбаева Ж.С диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Кубрушко П.Ф. пікірі.

Докторанттардың ғылыми еңбектерінің тізімі

Каримова Г.К. ғылыми еңбектерінің тізімі

Джаксымбетова М.А. ғылыми еңбектерінің тізімі

Серекпаева М.А. ғылыми еңбектерінің тізімі

Ибжанова А. А. ғылыми еңбектерінің тізімі

Ахметжанова А.Е. ғылыми еңбектерінің тізімі

Каиржанова А.Д. ғылыми еңбектерінің тізімі

Картбаева К.Т. ғылыми еңбектерінің тізімі

Жирнова И.А. ғылыми еңбектерінің тізімі

Нурлаби А.Е. ғылыми еңбектерінің тізімі

Кадиркулов К.К. ғылыми еңбектерінің тізімі

Жанзаков Б.Ж. ғылыми еңбектерінің тізімі

Курбанбаев А.И. ғылыми еңбектерінің тізімі

Абышева Г.Т. ғылыми еңбектерінің тізімі

Абултдинова А.Б. ғылыми еңбектерінің тізімі

Жубатканова А.Ж. ғылыми еңбектерінің тізімі

Іңірбай Б.Қ. ғылыми еңбектерінің тізімі

Сулейменов Ш.К. ғылыми еңбектерінің тізімі

Муратбаев Д.М. ғылыми еңбектерінің тізімі

Жексенаева А.Б. ғылыми еңбектерінің тізімі

Септемирова А.Ж. ғылыми еңбектерінің тізімі

Парманкулова П.Ж. ғылыми еңбектерінің тізімі

Титанов Ж.Е. ғылыми еңбектерінің тізімі

Конканов М.Д. ғылыми еңбектерінің тізімі

Сагындыкова Ж.Б. ғылыми еңбектерінің тізімі

Кабдушева А.С. ғылыми еңбектерінің тізімі

Мусаева Б.М. ғылыми еңбектерінің тізімі

Исакова Г. О. ғылыми еңбектерінің тізімі

Тастанбекова Н.Д. ғылыми еңбектерінің тізімі

Бекбаева Ж.С. ғылыми еңбектерінің тізімі

Джексембаева А.Е. ғылыми жарияланымдарының тізімі

Шадьярова Ж.К. ғылыми жарияланымдарының тізімі

Сарсембаева Т.Е. ғылыми жарияланымдарының тізімі

Юсупова Г.Т. ғылыми жарияланымдарының тізімі

Сейденова С.П. ғылыми жарияланымдарының тізімі

Тюлегенов С.Б ғылыми жарияланымдарының тізімі

Хасанова Г.Ж. ғылыми жарияланымдарының тізімі

Бейсембина Бибігүлдің ғылыми жарияланымдарының тізімі

Ресми рецензенттердің пікірлері

Каиржанова А.Д. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Кыдырманов А.И. пікірі 

Каиржанова А.Д. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Табынов К.К. пікірі 

 

Ахметжанова А. Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Нургалиев Б.Е. пікірі 

Ахметжанова А. Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Усенбаев А. Е. пікірі

 

Жирнова И.А. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Тохетова Л.А. пікірі 

Жирнова И.А. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Затыбеков А.К. пікірі 

 

Нурлаби А.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Рахимжанов А.Н, пікірі

Нурлаби А.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Кертешев Т.С.  пікірі

 

Кадиркулов К.К.  диссертациялық жұмысына ресми рецензент Едилхан Д. пікірі

Кадиркулов К.К.  диссертациялық жұмысына ресми рецензент Черикпаева Л.Ш. пікірі

 

Жанзаков Б.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Саттыбаева З.Д. пікірі

Жанзаков Б.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Рамазанова Р.Х. пікірі

 

Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Байдалин М.Е. пікірі

Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Таутенов И.А. пікірі

 

Абышева Г.Т. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Аменгелдіқызы З. пікірі

Абышева Г.Т. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Маденова А.К. пікірі

 

Абултдинова А.Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Мухамадиева Н.Н. пікірі

Абултдинова А.Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Байтлесов Е.У. пікірі

 

Жубатканова А.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Барахов Б.Б. пікірі

Жубатканова А.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Тагаев О.О. пікірі

 

Іңірбай Б.Қ. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Мустафин М.К. пікірі

Іңірбай Б.Қ. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Отарбаев Б.К. пікірі

 

Сулейменов Ш.К. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Жумагельдиев А.А. пікірі

Сулейменов Ш.К. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Усенбаев А.Е. пікірі

 

Муратбаев Д.М. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Усенбеков Е.С. пікірі

Муратбаев Д.М. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Кемешов Ж.О. пікірі

 

Жексенаева А. Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Нургалиев Б.Е. пікірі

Жексенаева А. Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Сарсембаева Н.Б. пікірі

 

Септемирова А.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Сақтағанов Б.К. пікірі

Септемирова А.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Бұлақбаева М.К. пікірі

 

Парманкулова П.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Туралбаева А.Т. пікірі

Парманкулова П.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Беркимбаев К.М. пікірі

 

Титанов Ж.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Аубакирова Х.А. пікірі

Титанов Ж.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Нугманова А.Е. пікірі

 

Конканов М.Д. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Сабитов Е.Е. пікірі

Конканов М.Д. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Юрченко А.В. пікірі

 

Сагындыкова Ж.Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Аханов С.М. пікірі

Сагындыкова Ж.Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Курманов А.К. пікірі

 

Кабдушева А.С. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Есхожин Д.З. пікірі

Кабдушева А.С. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Коптилеуов Б.Ж. пікірі

 

Мусаева Б.М. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Мухамадиев Н.С. пікірі

Мусаева Б.М. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Кертешев Т.С. пікірі

 

Исакова Г.О. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Утебаев И.С. пікірі

Исакова Г.О. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Ортаев Б.Т. пікірі

 

Тастанбекова Н.Д. диссертациялық жұмысына ресми рецензент  Жолдасбекова С.А. пікірі

Тастанбекова Н.Д. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Сманова А.А. пікірі

 

Бекбаева Ж.С. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Тогайбаева А.К. пікірі

Бекбаева Ж.С. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Торыбаева Дж.З. пікірі

 

Джексембаева А.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Жусупбеков А.Ж. пікірі

Джексембаева А.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Калиева Ж.Е. пікірі

 

Шадьярова Ж.К. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Есиркеп Г.Е. пікірі

Шадьярова Ж.К. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Смаилова Ж.Ж. пікірі

 

Сарсембаева Т.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Михалченко В.Н. пікірі

Сарсембаева Т.Е. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Никонова Т.Ю. пікірі

 

Юсупова Г.Т. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Алиев М.А. пікірі

Юсупова Г.Т. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Диханбаева Ф.Т. пікірі

 

Сейденова С.П. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Дюсембаев С.Т. пікірі

Сейденова С.П. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Нургалиев Б.Е. пікірі

 

Тюлегенов С.Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Байгазанов А.Н. пікірі

Тюлегенов С.Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Булашев А.К. пікірі

 

Хасанова Г.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Искаков А.Р. пікірі

Хасанова Г.Ж. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Хапилина О.Н. пікірі

 

Бейсембина Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Аникина И.Н. пікірі

Бейсембина Б. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Екатеринская Е.М. пікірі

Бейнежазба

Доктортант Ахметжанова А.Е. диссертация корғау бейнежазбасы 

Доктортант Каиржанова А.Д.  диссертация корғау бейнежазбасы 

Доктортант Картбаева К.Т. диссертация корғау бейнежазбасы 

Докторант Жирнова И.А. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Нурлаби А.Е. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Абышева Г.Т. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Курбанбаев А.И. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Септемирова А.Ж.  диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Парманкулова П.Ж.  диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Титанов Ж.Е. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Конканов М.Д. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Сагындыкова Ж.Б. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Кабдушева А.С диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Мусаева Б.М. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Исакова Г.О. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Тастанбекова Н.Д. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Бекбаева Ж.С. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Джексембаева А.Е. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Шадьярова Ж.К. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Сарсембаева Т.Е. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Юсупова Г.Т. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Сейденова С.П. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Тюлегенов С.Б. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Хасанова Г.Ж. диссертация қорғау бейнежазбасы

Докторант Бейсембина Б. диссертация қорғау бейнежазбасы

Этикалық комиссияның қорытындысы

Каримова Г.К. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Джаксымбетова М.А. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Серекпаева М.А. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Ибжанова А.А. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Каиржанова А.Д. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Ахметжанова А.Е. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Картбаева К.Т. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Жирнова И.А. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Нурлаби А.Е. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Кадиркулов К.К. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Жанзаков Б.Ж. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Курбанбаев А.И. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Абышева Г.Т. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Абултдинова А.Б. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Жубатканова А.Ж. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Іңірбай Б.Қ. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Сулейменов Ш.К. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Муратбаев Д.М. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Жексенаева А.Б. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Септемирова А.Ж. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Парманкулова П.Ж. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Титанов Ж.Е. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Конканов М.Д. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Сагындыкова Ж.Б. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Кабдушева А.С. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Мусаева Б.М. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Джексембаева А.Е. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

ШадьяроваЖ.К. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Сарсембаева Т.Е. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Юсупова Г.Т. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Сейденова С.П. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Тюлегенов С.Б диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Хасанова Г.Ж. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Бейсембина Б. диссертациялық жұмысына этикалық комиссияның қорытындысы

Құжаттар
Мәтінді пайдалануды анықтаудың лицензиялық жүйесі бар болуы туралы ақпарат
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ 8D082 - Мал шаруашылығы даярлау бағыты: 8D08201 - Жануарлар туралы ғылым (6D080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы) білім беру бағдарламалары бойынша диссертациялық кеңесінің тұрақты құрамының мүшелері
«С. Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ жанындағы 8D075 – Стандарттау және сертификаттау (8D07501 - Стандарттау және өнім сапасын басқару, 6D073200 – Стандарттау және сертификаттау) даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңесі құрамының тұрақты мүшелері
«С. Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ D091 – Ветеринария даярлау бағыты бойынша (8D09101 – Жануарлардың ветеринарлық жайлылығы, 8D09102 – Мал өнімдерінің санитарлық-экологиялық қауіпсіздігі, 6D120100 - Ветеринарлық медицина, 6D120200 - Ветеринарлық санитария) даярлау бағыты (мамандықтары) диссертациялық кеңесі құрамының тұрақты мүшелері
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ 8D081 – «Агрономия» және 8D083 – «Орман шаруашылығы» даярлау бағыттары бойынша диссертациялық кеңесінің тұрақты құрамы
«С. Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ жанындағы 8D073 «Сәулет және құрылыс»: 8D07301 –«Сәулет», 8D07302 –«Геодезия», 8D07303–«Кадастр», 8D07304 – «Жерге орналастыру» даярлау бағыты (білім беру бағдарламалары) бойынша диссертациялық кеңесі құрамының тұрақты мүшелері
«С. Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ жанындағы 8D061–Ақпараттық коммуникациялық технологиялар даярлау бағыты: 8D06101-Үлкен деректер аналитикасы; 8D06103 – Бизнес үдерістерін моделдеу және оңтайландыру; 8D06102 – Жүйелік инженерия (6D070300 - Ақпараттық жүйелер) білім беру бағдарламалары бойынша диссертациялық кеңесі құрамының тұрақты мүшелері